0

Sidan under uppdatering!

Inte helt i kronologisk ordning, litet "råddig"  men alla länkar borde nu fungera! 

 Obs! Nedan har inte publicerats i Hufvudstadsbladet eller tidningen Västra Nyland!

Del 1  Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs, Raseborg ly 0747469-8

Gustav Wasa gatan 7 eller Museigatan 2,  10600 Ekenäs

Kustaa Vaasan katu 7 tai Museokatu 2, 10600 Tammisaari, Y-tunnus: 0747469-8

Senaste uppdatering 2021-10-11

         Önskar du meddelande då sidan uppdaters?

SENASTE NYTT, INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Skall vi lita på Polisen eller Jonas Taipale? Fastighetsförbundet, oklara felaktiga dyra utlåtanden
Bedrägliga styrelseprotokoll? Ann-Mari Jansson Hemfridsbrott att undersöka antalet tandborstar i lägenheterna, A-M ? 
Aktieägare fråntas rösträtten! Rasmus Fredriksson Styrelsen försöker lura aktieägare på över EURO 50.000,00
 Får ett disponentintyg vara fullt av motsägelser Försökte genom olagligt röstande vinna €1,40 men förlorade €598,60
  Kan en vanlig källare användas som affärslokal? Försöka duger och det lyckas? Olagligt, jo men ...

 

Övriga www sidor angående Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs:

Del 2. Olagligt enligt Västra Nylands Tingsrätt att tvinga bostadsägarna betala euro 12598,12 extra. Även olagligt att ge affärslokalerna en extra rabatt om euro 12598,12, bolagsordningen bör följas!

Del 3. Cykelägarna jublar. En 23 m2 cykelkällare är nu 227 m2 enligt Lantmannagårdens bevisföring till Tingsrätten. Men var finns de extra 204 m2? Stulna?

Del 4. Kan en disponent skriva ett disponentintyg, som till de viktigaste delarna inte stämmer med bolagsordningen? Naturligtvis, tyckte vår disponent och bolagsstyrelse. Naturligtvis inte tyckte Västra Nylands  Tingsrätt!

Del 5. Kan en disponent och styrelse besluta vem som får representera en lägenhet med flera delägare på bolagsstämman? Naturligtvis, mindre stridigheter! Måste representanten vara delägare i lägenheten?

Gällande låneandelarna var det enbart en första uppskattning som skickades ut till stämman. Innan det är dags att lyfta lån informerar styrelsen om allas slutliga låneandelar (uträknat enligt jyviteyyt pintaala). Beräkningsgrunderna skall vara enligt bolagsordningen Vi behandlar detta med styrelsen när vi konstituerat den.

Hej och välkommen!
Är du första gången på denna sida?
 Emedan de flesta av läsarna återkommer regelbundet har jag valt att de nyaste kommentarerna oftast finns överst på sidan! Du får gärna kommentera genom denna link.

Nyaste Nytt eller redigerade sidor hittar du här nedan!

Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs styrelse 29.06.2021 -
Styrelseordförande: Jarl Boström
Styrelsemedlem: Lennart Westerholm
Styrelsemedlem: Inger Lindqvist
Disponent: Andelsbanken Raseborg, OP-Filia: Magnus Lindberg -10/2021
Disponent: Andelsbanken Raseborg, OP-Filia: Jan-Henrik Stenvall 10/2021-

-1-     Det blev litet fel, bara några hundra procent!
Styrelsen planerar fönster och dörr utbyten och reparationer! Helt bra, precis som Bolagsstämman 29.06.2021 också tyckte. Du som funderade på blivande kapitalvederlag enligt den schema som bifogades handlingarna! Jo du har helt rätt, det blev fel för samliga lägenheter. Jag meddela om saken till vår disponent Magnus Lindberg. Här hans svar: "Gällande låneandelarna var det enbart en första uppskattning som skickades ut till stämman. Innan det är dags att lyfta lån informerar styrelsen om allas slutliga låneandelar (uträknat enligt jyviteyyt pintaala). Beräkningsgrunderna skall vara enligt bolagsordningen Vi behandlar detta med styrelsen när vi konstituerat den."

Allt är OK alltså, fint att aktionärerna reagerade!

  -2-  Världens minsta bilplats finns i Lantmannagården?
"Bostadsaktiebolagen skall ha ett visst antal parkeringsplatser enligt byggloven. I vårt bolag är den minsta ca 1,5 x 2 meter, för en litet större barnvagn med blockvärmare? Finns det i Ekenäs till ytan mindre godkända bilplatser?" citat från Facebook. Det kom en hel del mindre smickrande kommentarer gällande Lantmannagården! Tyvärr!

Speciellt är att någon betalar såväl skötsel- som kapitalvederlag för denna "bilplats" trots att den inte finns nämnd i Lantmannagårdens Bolagsordning?
 Lantmannagarden-liten-bilplats

-3- Oklarheter angående Lantmannagårdens Bolagsordning
Småningom skall Lantmannagården få en ny Bolagsordning. Bolagets revisor Lars-Ove Backman meddelade redan 2013 att bolaget omgående borde få en ny Bolagsordning, samma ansåg även Fastighetsförbundet ett år senare. Dåvarande disponent och styrelse ansåg annat och tog i stället en fajt via Tingsrätten, kostnader ca. 20.000,00 Euro!

Ännu finns det några frågor gällande den kommande Bolagsordningen

Dåvarande styrelseordförande Jonas Taipale meddelade Tingsrätten 2014:

Lägenheterna D41, D42 och D43 är affärslägenheter (används nu som bostäder och betalar vederlag som för bostäder)

Direkt citat "Citat "Enligt bolagsordningen är bilhallens yta 384 m2. I verkligheten utgörs ca 180 m2 av bilplatser och resten av ett cykelskjul och tekniska utrymmen". Utgående från citatet är alltså ca 10 bilplatser olagliga!

I samband med A14-15 finns en källare 37 m2. Detta har godkänts för länge sedan. Vem har godkänt och finns det en källare? Enligt gällande bolagsordning finns ingen källare!

Jag bad disponent Magnus Lindberg 9/8 2021 kontrollera med Jonas Taipale på vilka grunder han kommit till dessa slutsatser, är nuvarande bolagsordning faktiskt felaktig gällande de tre punkterna? Måste även detta korrigeras via Tingsrätten? Samtidigt bad jag om en kopia av gällande Bolagsordning.

Disponent Magnus Lindberg meddelade att han kontaktar styrelsen för att få ett godkännande att kontakta Jonas Taipale samt att sända mig som aktieägare en kopia av gällande Bolagsordning.  Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs styrelse 10.9.2020 - 29.06.2021
Styrelseordförande: Rasmus Fredriksson
Styrelsemedlem: Lennart Westerholm
Styrelsemedlem: Inger Lindqvist
Disponent: Andelsbanken Raseborg, OP-Filia: Magnus Lindberg

a
 Bostadsstyrelsen beslöt våren 2016 vilken person som får representera aktieägarna för en lägenhet, med flera delägare i Lantmannagården!

Tingsrättens domstolsbeslut 2015 var att även Lantmannagården i Ekenäs måste följa bostadsaktiebolagslagen. Praxis var tidigare att då en lägenhet ägs av flera personer, kan var och en separat på bl.a. bolagsstämmor använda sin rösträtt. Enligt bostadsaktiebolagslagen bör aktieägarna utse en representant med fullmakt att använda lägenhetens röstetal, detta gäller även Lantmannagården i Ekenäs  enligt Västra Nylands Tingsrätt.

För att undvika framtida problem har bolagsstyrelsen meddelat samtliga aktieägare att den valt att Jonas Taipale skall representerar lägenheten och aktiegruppen nris 3658 - 3675. Detta utan fullmakter av aktieägarna!  I normala bostadsaktiebolag väljer delägarna av en lägenhet sin egen representant. Jonas Taipale har dock inte deltagit i de senaste bolagsstämmorna varför bolagsstyrelsens beslut inte haft någon betydelse.
Bolagsstämman 2017, 2018, 2019 och 2020 beslöt att Garage aktierna företräds av styrelsemedlem Lennart Westerholm och att övriga aktieägare till lägenheten ifråga förlorar sin rösträtt!

ETT OLAGLIGT BESLUT!
Bolagsstämman kan inte bestämma att ett tiotal aktieägares rösträtt makuleras och överförs på en styrelsemedlem. Och skulle det vara lagligt, vilket det naturligtvis inte är, kan inte Bolagsstämman göra beslut om frågan inte nämnts i kallelsen till Bolagstämman, vilket inte skett.
Då ett flertal aktieägare förbjudits att använda sin lagliga rösträtt vid Bolagsstämmorna 2017, 2018, 2019 och 2020 betyder det även att beslut från Bolagsstämmorna är ogiltiga.


Detta är ett sorgligt händelseförlopp om hur Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs utnyttjar en stackars ovetande aktieägare på ett verkligt fult sätt!

Först litet fakta i euro
Ägaren till lokalen A14-15 har sedan maj 2013 betalat vederlag enligt följande;
92 x 657,60 eller sammanlagt EUR 68499,20
Därtill kapitalvederlag EUR 6018,27
Sammanlagt EUR 74517,47 inkl. ev. obetalda men fakturerade vederlag t.o.m. december 2020.

Enligt gällande bolagsordning borde hon ha betalat:
92 x 109,60 eller sammanlagt 10083,20
Därtill kapitalvederlag EUR 1003,05
Sammanlagt EUR 11086,25
Har betalat 74517,47:  Borde ha betalat 11086,25
Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs har debiterat för mycket
EURO 63.431,22
Är detta lagligt? Nej, naturligtvis inte! Men alla aktieägare förtjänar på det, utom hon som betalar för mycket förstås, men vem bryr sig om henne?

Men hur är detta möjligt?
Enkelt, disponent och styrelse skriver en ny "bolagsordning". Enligt den skall hon betala kapital och skötselvederlag 6x gånger mera än enligt den gällande och lagliga bolagsordningen. Enkelt eller hur? Men är det lagligt? Nej, naturligtvis inte, men vem bryr sig. Detta är faktiskt bara en "hon" som förlorar mycket pengar och alla andra vinner!

Men om hon inte godkänner den nya "bolagsordningen"?
Inga problem. allt ordnar sig med litet fantasi. Bolagets disponent skriver ett "disponentintyg", som utgår från den falska bolagsordningen, d.v.s. att vederlaget bevisligen bör vara 6x mera än vad som är fastslaget i gällande Bolagsordning. Litet strul blev det kanske då enligt "disponentintyget" ett rum är delvis källare (med mindre vederlag) och resten av samma rum affärslokal. Kan man förfalska ett disponentintyg på detta sätt? Nej, naturligtvis inte! Men är det lagligt? Naturligtvis inte, men vem bryr sig. Allt är ju för bolagets bästa!

 
Nya problem, nu vill hon sälja sin lägenhet
Bolagsordningen är falsk, disponentintyget är falskt, vad händer nu?
Den första fastighetsförmedlaren tar sig an uppdraget, men efter en kort tid upphör försäljningen. Vem som är förmedlare och orsaken till avbrottet vet jag inte men kan gissa,
Efter en tid tar en ny förmedlare SKV (numera Huoneistokeskus ) sig an jobbet. Också detta försäljningsuppdrag avslutas relativt fort. Vad lär vi oss av dessa avbrott? Att vi kan lita på våra förmedlare, de följer lag och ordning för såväl köpares som säljares bästa!
Att sälja ett förråd (enligt byggrätten) i vilket inte får idkas affärsrörelse som "affärslokal" kanske inte är helt lagligt. Det förstod förmedlarna, tack till dem
!

Försäljningen misslyckades, förrådet hyrs ut som "affärslägenhet"
Ägaren har alltså en "bolagsordning" som anger att förrådet är en "affärslägenhet", därtill ett "disponentintyg" som säger samma sak. Att vederlagen enligt "disponentintyget" inte stämmer överens med "bolagsordningen" är ett mindre problem. I något skede har rumsindelningen ändrats och förrådet fått ett nytt relativt lyxigt badrum och separat WC, därtill en ny källare, allt utan bygglov! Förrådet fick stadigvarande hyresgäster, bl.a. Hälsokällaren och Auron, som naturligtvis behöver dusch, badrum och WC.

I Hälsokällaren Ekenäs finns det för tillfället olika hälsobefrämjande verksamheter som till exempel fysioterapi, massage, pilates, reiki-healing, yoga m.m
https://www.facebook.com/pg/halsokallarenekenas/posts/?ref=page_internal
https://www.auron.fi/?toimipiste=auron-tammisaari
Riskabelt? Javisst! Brandskydd, luftväxling osv enligt bestämmelserna för förråd. Ansvars- och andra försäkringar torde inte gälla affärsverksamhet i ett förråd! Affärsverksamhet får inte förekomma i ett förråd. Kunderna vet inte och betalar så vad är problemet? Olagligt? Naturligtvis!

Är det lagligt? Naturligtvis inte, men vem bryr sig. Allt är ju för bolagets bästa!
 
Men varför godkänner disponent och styrelse helt olaglig verksamhet? Disponent Ann-Mari Jansson, styrelseordförandena Jonas Taipale och Rasmus Fredriksson?
Kanske styrelse och disponent anser att när olaglig verksamhet förekommer i A14-15 bör även Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs dra fördel genom 6-faldigt vederlag. Lagligt? Nej!

Är olagliga beslut ofta förekommande då det gäller Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs? Javisst!
Under de senaste åren bland annat:
Bolagsstyrelsen föreslog och Bolagsstämman godkände att 3 aktionärers bolagsvederlag skulle stiga med 100%, därtill styrelsebeslut om inte aktionärerna godkänner 100% gäller 300% höjning! Tingsrättens ansåg att bolagsordningen gäller och förkastade förhöjningen.

Bolagsstyrelsen och Bolagsstämman godkände att återbetalning av ett kapital lån skulle ske på nya beräkningsgrunder så att alla affärslägenheter skulle få en rabatt om ca 33% och alla bostadsägare skulle kompensera rabatten med förhöjda kapitalvederlag upp till 300%, Även detta gick till Tingsrätten som konstaterade att bolagsordningen skall följas och de felberäknade vederlagen, sammanlagt EUR 25196,24 skall korrigeras,

Bolagsstyrelsen och disponent beslöt att en aktieägare skulle få lite rabatt genom att "dela" ett rum så en del av rummet är affärslägenhet (vederlag 4,8/m2) och den andra delen av rummet är källare (vederlag 0,8/m2). Tingsrätten beslöt igen att bolagsordningen gäller och förkastade beräkningen och det "falska" disponentintyget. 

Bolagsstyrelsen och disponent beslöt mot bolagsordningen att 3 aktieägare skulle betala en extra vattenavgift. Inte för att de använder mera vatten än andra utan enbart för att "jäklas", Tydligen ansåg disponent och styrelse att detta inte är något för Tingsrätten, Bra så och det förföll!

Enligt tidigare styrelseordförande Jonas Taipale, styrelsemedlemmarna Vivica Elgh och Rasmus Fredriksson har bolaget ändrat ett stort utrymme (204m2) reserverat för cyklar mm till bilhalls parkering, Helt utan bygglov! Naturligtvis helt olagligt!

Att sedan styrelsen övertagit rösträtten från ett tiotal aktieägare utan fullmakter och emot Tingsrättens dom är kanske inte så mystiskt! I och med att en stor mängd aktieägare fråntagits sin lagliga rösträtt betyder att de senaste årens Bolagsstämmor varit olagliga och alla beslut bör förkastas!

Varför är det näst intill omöjligt att sälja lägenheter då det gäller Lantmannagården. Kanske en viss orsak kan vara att Bolagsstämman godkänt att disponent och styrelse inte behöver följa Bolagsordningen och därmed inte heller Bostadsaktiebolags lagen. Ingen vet vad som händer, spännande? Javisst!

Mycket mera finns, kanske jag fortsätter .....Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs styrelse 13.6.2019 - 10.9.2020
Styrelseordförande: Rasmus Fredriksson
Styrelsemedlem: Lennart Westerholm
Styrelsemedlem: Inger Lindqvist
Disponent: Andelsbanken Raseborg, OP-Filia Ann-Mari Jansson

Obs! Jag beställde protokollet med bilagor 17.07.2019 + några påminnelser. Erhöll dessa 27.12.2020. 17 månaders leveranstid. Nytt rekord. Tydligen var det inte styrelsen som bromsade utan Ann-Mari Jansson. Kontaktade nya disponenten Magnus Lindberg 25.12.2020 och 2 dagar senare hade jag erhållit protokollen. Tack Magnus!

Lantmannagårdens låneproblem!
Denna historia är några år gammal, men då "gårdsparlamentet" diskuterat om vad som är sant eller osant återkommer jag till "historian"
Problemet började med att bolaget tog ett lån om 115,000 euro för diverse reparationer. Inget problem med det, men återbetalningsplanen för de enskilda aktionärerna var något mystisk. Du hittar betalningsplanen här!

Utgående från tidigare lån och gällande bolagsordning fick alla aktionärer en kapitalräkning som skilde sig betydligt från tidigare beräkningsgrund. 11 aktionärer fick en räkning mellan 1062 och 2326 euro över det normala. Det värsta var kanske aktionären som fick 400% för mycket att betala! Sammanlagt gällde det euro 25.196.24, för mycket eller för lite. Principen var att affärslokalerna betalar mindre och bostäderna mera.
Här några exempel på "feldebitering", enligt Tingsrätten, för mycket eller för litet:
A13 2326:99, A12 2246:75, A2 2144:52, A1 1985:67, A14-15 1813:57, A3-4 1535:58, C30 1403:43, D41 1328:16, C29 1151:68, D43 1080:42, D42 1062:14, B16 976:60, C39 914:75, B25 724:46 osv.

Också denna historia gick till Tingsrätten, dåvarande styrelseordförande Jonas Taipale meddelade Tingsrätten (med tindrande oskyldiga ögon?) "Kärandes intresse i ärendet är ca 40 euro i månaden och bör betala alla rättegångskostnader". Även OP:s jurist Peter Högnäs samt styrelsemedlemmarna Vivica Elgh och Rasmus Fredriksson godkände citatet ovan. Kärandes intresse i detta ärende (ett av många) var 1328,16, för alla aktionärer 25196,24 och Lantmannagården betalade rättegångskostnaderna. Efter Tingsrättens dom gjordes en ny betalningsplan, som du hitta här!

Något mystiskt gällande A14-15. Enligt bygglovet är lägenheten "förråd" eller källare enligt bolagsordningen, men trots det betalade ägaren kapitalvederlag enligt "affärslokal" eller eur 6018,27 men borde betala endast 1003,05?


Hej alla läsare! På grund av korona viruset har det blivit tunnsått med skriverier, gäller även föregående inlägg.
 
Tänkte denna gång berätta hur vi på Lantmannagården i Ekenäs lyckas hålla vederlag och avgifter på en rimlig nivå för de flesta. För det första bör styrelse och disponent anses som tillförlitliga, följa lager och förordningar på  nästan bästa sätt. Kort sagt inneha ett förtroende som de flesta inte betvivlar.
Det finns aktieägare av alla slag, en del är fiffiga och andra inte så fiffiga. I vårt bolag finns ca 40 aktieägare, mer eller mindre, beroende på vem man frågar. Jag skall inte nämna vilka aktieägare som hör till vilken grupp men slutresultatet gällande 19 aktieägare, övriga är neutrala men kan njuta av lägre vederlag.

Enligt disponent Ann-Mari Janssons skriftliga meddelande:
Det finns åtminstone 7 aktieägare som betalar diverse avgifter utan orsak.
därtill finns det 8 aktieägare som borde betala, men får en rabatt om 100%.

Enligt tidigare ordförande Jonas Taipales meddelande:
Det finns i bolaget 3 aktieägare som nu får en extra rabatt om delvis 33% och delvis 50% gällande vederlag,
därtill en aktieägare som nu betalar 83% för mycket i vederlag enligt gällande bolagsordning.

Enbart den sista aktieägarens extra betalning har gett bolaget över 50.000 euro extra på en 5-6 års period.

Men är detta lagligt? Kanske inte, men bolagsstämman har beslutat, även protokollfört, att styrelse och disponent bör följa bolagsstämmans beslut även om beslutet går emot bolagsordning och därmed även mot bostadsaktiebolagslagen. Bolagets revisor har inte haft något att anmärka, så kanske allt är helt OK?

Något att rekommendera? Kanske! Enligt Fastighetsförbundets chefsjurist torde diponenten i första hand vara ersättningsskyldig då det gäller det sista exemplet, men det förutsätter att aktieägaren är villig att föra problemet till rätten. De övriga fallen gäller småbelopp ca 18.000 Euro sammanlagt för en 5-6 års period.

På grund av corona viruset (COVID - 19) behandlas denna fråga senare, kanske även disponent och styrelse kan reparera tidigare problem utan myndighets övervakning?

Hej Rasmus! 2020-02-21 

Som jag nämnde tidigare är det enkelt och utan bolagsstämmans godkännande att lagligt debitera A14-15 enligt koefficient 0,25 och inte som nu 1,5. Tydligen har du inte gjort något. Jonas Taipale borde ha kontaktat Tingsrätten för korrigering av ”misstagen” men inte, så jag tar mig friheten att göra ditt jobb. Litet komplicerat blev det då du och dina vänner meddelat Tingsrätten att Bolagsstämman godkänt att ett rum till hälften är affärsutrymme och den andra hälften av samma rum är källare?

Jag besökte Byggnadstillsynen och som du vet gäller bygglovet för A14-15 ”förråd”, därtill blev det även klart att ett relativt lyxigt badrum samt ny rumsindelning byggts utan bygglov. Ett förråd är ett förråd och inte en affärslägenhet enligt Byggnadstillsynen.

Därefter kontaktade jag Patent och registerstyrelsen som erhållit och godkänt Bolagsordningen 2013. Att A14-15 är affärslägenhet enligt det godkända förslaget men inte erhållit bygglov kan anses som bedrägeri. Jonas Taipale och Vivika Elgh var styrelsemedlemmar och kan ge närmare upplysningar.

Följande etapp var Tingsrätten som gav mig råd hur hela ”affären” enklast kan skötas.

Rent juridiskt går bygglovet före bolagsordningen. Därtill har jag utlåtanden från Fastighetsförbundet.

Enligt Tingsrättens råd har jag bett att Polisen undersöker om brott har begåtts enligt ovan samt därtill andra oklarheter. Då nu samtliga instanser ovan är medvetna om problemen, finns inga alternativ.

För att undvika onödiga kostnader gäller Polisens förundersökningen i första hand disponent och styrelsemedlemmar personligen, då samtliga problem nedan inte har godkänts av Bolagsstämman.

Mitt förslag åter igen är, kontakta Fastighetsförbundets jurist (gratis per telefon). När förbundet konstaterat att fel har begåtts, godkänn det för polisen eller Tingsrätten och proceduren blir ganska enkel. Ett aber finns och det är hur Tingsrätten förhåller sig.

A. Är det ett brott mot §23 aktiebolagslagen då Bostads Ab Lantmannagårdens disponent Ann-Mari Jansson vägrat ge ut protokollen inom lagstadgade 4 veckor efter bolagsstämman?

Normal väntetid ca 5-6 månader. Eventuellt ett styrelsebeslut?

B. Är det tillåtet att sälja enstaka aktier från en aktieserie även om Bostadsaktiebolags lagen och Tingsrättens dom förbjuder det?

Detta gäller lägenhet E45, där 8 enstaka aktier köpts olagligt, 6 stycken efter Tingsrättens dom. Anmärkningsvärt är att av 8 köp har 6 gjorts av tidigare eller nuvarande styrelsemedlemmar. Dessa affärer kunde även ha gjorts helt lagligt.

C. Kan en styrelse besluta att frånta rösträtten från 20 aktieägare, helt eller delvis, samt överföra rösträtten till en styrelsemedlem?

Bostadsaktiebolagslagen och Tingsrättens dom 2015 ät helt klara, ovan är inte lagligt möjligt.

D. Kan man anse att protokoll från Bolagsstämma bör vara sanningsenliga och protokolljusterarna bör noggrant granska protokollen?

Åtminstone 4 nyare protokoll innehåller beslut som Bolagsstämman inte gjort. Hur många aktieägare godkänner att de beslutat att Lantmannagården inte skall följa Bolagsordningen och Bostads aktiebolagslagen? Kanske disponent och styrelse men inte andra. Bedrägeri!

E. Kan man anse att disponent och styrelse har begått ett brott då de till Patent och registerstyrelsen inlämnat för godkännande en bolagsordning vars största förändring, gällande A14-15, inte fått bygglov?

F. Kan man anse att disponent Ann-Mari Jansson begått brott då hon debiterat vederlag för A14-15 som för affärslägenhet även om bygglovet gäller ”förråd”?

G. Kan man anse att disponent Ann-Mari Jansson är personligen ansvarig för mellanskillnaden 0,25 och 1,5, totalt 48.855,22?

H. Kan man anse att disponent och styrelser begått brott då de godkänt att i ”förrådet” får bedrivs affärsverksamhet?

I. Vilket personligt ansvar har styrelseordförande Jonas Taipale samt styrelsemedlemmarna Vivika Elgh och Rasmus Fredriksson då de inlämnat till Tingsrätten vilseledande bevisföring

Jag har nämnt i min skrivelse 11 punkter där du Rasmus och dina vänner kommit med vilseledande bevisföring. Dåvarande styrelsemedlem Vivika Elgh har skriftligt meddelat att hon inte kan ta ställning om hennes och övriga styrelsemedlemmars utsagor till Tingsrätten stämmer eller inte!

J. Kan tidigare styrelseordförande Jonas Taipale, styrelsemedlemmarna Vivika Elgh och Rasmus Fredriksson anses personligen ansvariga för en onödig rättegång och ersättningsskyldiga för de kostnader rättegången förorsakat om domen helt eller delvis måste annulleras

Den 12:te och grövsta vilseledande bevisföringen är att trion inlämnat till Tingsrätten en Bolagsordning 2013 som inte kan anses giltig. Då hela domen grundar sig på Bolagsordningen 2013 måste antagligen hela domen annulleras.

K. Kan man anse att Jonas Taipale, Vivika Elgh och Rasmus Fredriksson lyckats sabotera Tingsrättens arbete?

Om något är oklart kontakta mig gärna, men endast via E-mail.

Hela min skrivelse (ovan endast några punkter) till polisen finns om någon vecka, efter bort redigering av styrelsemedlemmarnas telefon och andra personliga uppgifter, som .pdf på min hemsida gällande Lantmannagården. Det är alltså samma hemsida som enligt Jonas Taipale polisen förbjudit. Kanske du även kunde be honom att till nästa bolagsstämma skriftligen meddelar att hans utsagor var lögner. Kanske vi småningom kan glömma allt gammalt?

Jag förstår att du Rasmus och dina vänner anser att ”varför bråka om småsaker”. Förra gången gällde Ann-Mari Janssons feldebiteringar litet över 75.000 euro, nu endast ca 49.000! Förra gången var det 8 jurister, bl.a. en juris doktor, bolagets revisor och Lantmannagårdens jurist (den sistnämnda åtminstone delvis) som ansåg att du och dina vänner hade fel, precis som även Tingsrättens domare senare. Att du Rasmus och dina vänner ansåg att Justitieministeriets anvisningar om hur Bostadsaktiebolagslagen skall tolkas inte kan anses trovärdiga är kanske inte så förvånansvärt. Att då önska en rättegång kan väl anses som mobbning. Nu är mobbningsoffret ensamt. Kanske jag kan hjälpa henne.

Bästa hälsningar

Karl-Johan Österman


2019-12-09 Gäller Bostadsaktiebolagslagen även Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs?
23 §

"Protokollet ska senast fyra veckor efter stämman hållas tillgängligt för aktieägarna hos bolagets disponent eller styrelsens ordförande, och en kopia av protokollet ska ges till de aktieägare som ber om det. Aktieägarna har rätt att få kopior också av protokollbilagorna."

Jag har 5 gånger begärt att få protokollen från bolagsstämmor. Här är resultatet:

Bolagsstämma 15.06.2014   -   Protokollet anlände 18.08.2014
Bolagstämman 2015  -    Begärdes ej                               
Bolagsstämma 21.06.2016    -   Protokollet anlände 08.02.2017
Bolagsstämma 27.04.2017   -   Protokollet anlände 05.09.2017
Bolagsstämma 14.03.2018   -   Protokollet anlände 14.06.2018
Bolagsstämma 13.06.2019     -   Protokollet anlände  27.12.2020 *)

*) Protokollet har begärts 16.07.2019 och påminnelse bl.a. 13.11.2019. 27.12.2020 erhöll jag protokollet! 
2019-12-04 sände jag en förfrågan till Raseborgs samhällsteknik. Orginalet hittar du här!

Frågan som Lantmannagårdens styrelse och disponent funderat över:
- Om en källares status ändras till affärslokal, behövs bygglov?
-  Då en källare ändrats till affärslokal utan bygglov och detta anges i en ny bolagsordning är den giltig?
- Är det korrekt att aktieägaren debiteras vederlag för affärslägenhet om bygglov inte getts?
- Kan en bolagsordning som inte godkänts användas som bevis i en rättegång?
- Om en disponent konstaterar att bygglov saknas 2013 och styrelsen senast 2016. Hur fort bör korrigering ske?
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Det är nu klart att affärslägenheten A14-15 endast får användas som "Förråd" enligt gällande bygglov. Det blev även klart att rumsindelningen inte godkänts och badrummet byggts utan bygglov!
Det torde vara klart att hyresgästernas (Hälsokällaren och Auron) försäkringar inte torde gälla då affärsverksamheten bedrivs i ett förråd. 


2019-11-13 Sände jag ett öppet brev till Bostads AB Lantmannagårdens disponent och styrelseordförande. Orginalet hittar du här!

A1. Vi hade bolagsstämma 13.06.2019. Jag beställde en kopia av protokollet 16.07.2019. Fick svar av disponent Ann-Mari Jansson  17.07.2019 att protokollet är klart men saknar styrelseordförande Rasmus Fredrikssons underskrift, som är borta på obestämd tid.
Nu har det gått 5 månader och underskriften saknas tydligen fortfarande. Enligt gällande lag skall protokollet vara klart senast inom 4 veckor.

A2. Vår disponent besökte en del lägenheter med egna nycklar utan tillstånd för någon tid sedan. Orsaken lär vara att vattenkonsumtionen under en hel del månader stigit. Varför inte alla lägenheter kontrollerades blev oklart. Speciellt väckte det förvåning att disponenten tvingade en ca 10 årig gosse att släppa in henne. Enligt Tapio Haltia "Kiinteistöliiton nevontalakimies" är disponentens "besök" helt olagligt och anses, min tolkning, som hemfridsbrott

A3. Igen har ett disponentintyg  skrivits, som knappast någon kan tyda! Speciellt yta, bilplatsernas antal och kapitalvederlagen är felaktiga. Exempelvis har vår disponent glömt att många har betalat sin skuldandel men trots det åter bör enligt intyget betala kapitalvederlag.

A4. Vår disponent försöker åter skriva en ny bolagsordning enligt Jorma Lehtikangas från Kiinteistömaailma. Enligt tidigare styrelseordförande Jonas Taipale har bolaget beställt en bolagsordning från Fastighetsförbundet. Varför inte vänta på deras förslag speciellt som vår disponent redan försökt skriva 3 olika bolagsordningar. Den första som nu gäller innehåller enligt författaren "den innehåller flera tolkningsbara beslutsgrunder". De övriga kommenterar jag inte här, men klicka på länken överst på sidan om du vill veta mera.

Följande personer nämns i orginalet: Ann-Mari Jansson, Rasmus Fredriksson, Vivika Elgh, Anneli Furstenborg, Jessica Taipale, Tapio Haltia, Jorma Lehtikangas, Lars-Ove Backman, Jonas Taipale.

2019-12-10  Detta är en komprimerad version av de felaktigheter styrelsen (Jonas Taipale, Vivika Elgh och Fredrik Rasmusson) lämnade till Tingsrätten. Dom gavs 2015. En kompletta förteckningen på felaktigheter hittar du här. För att följa tabellen nedan skriv gärna ut trions Lantmannagårdens utlåtande, som du hittar här!
3.2.1 Lägenheterna D41, D42 och D43 är affärslägenheter Enligt bolagsordning och disponentintyg gäller för samtliga "bostad" ??
3.2.1 Fastighetsförbundets utlåtande, bör vara 1/1 Enligt utlåtande bör domstol tolka bolagsordningen. 3 jurister + bolagets revisor anser att styrelsen har fel
3.2.1 Enligt bilaga har disponenten debiterat under en lång tid 1/1 Detta stämmer inte. Eventuellt är bokföringen oklar
3.2.1 En ändring från 0,25 till 0,50 är inte en höjning då det gäller vederlag Eller i EURO En ändring från 0,80 till 1,60 är inte en höjning ??
3.2.1 Då en minskning från 0,25 till 0,50 inte accepterats gäller framledes 1,00 Kanske trion borde ha väntat på Tingsrättens dom som blev 0,25 ??
4.2.3 Ett olagligt beslut kan inte överklagas efter 3 månader Ett lagligt beslut kan inte överklagas efter 3 månader Juridik är inte lätt
5.2.3 Det finns 18 stycken bilplatser Endast 17 bilplatser finns bilhallen Ett skrivfel?
5.2.3 Av bilhallens yta 384m2 används endast 180m2 för bilplatser Av Bilhallens 384 m2 i E-huset används 100% för bilplatser Styrelsemedlemmarna Jonas Taipale och Vivika Elgh har bilplatser i hallen. Och vet!
5.2.3 Av Bilhallens yta 384 m2 i Hus E används 204 m2 för ett cykelskjul och tekniska utrymmen Det finns ett cykelskjul och tekniska utrymmen, sammnanlagt 34 m2 i Hus D inte i E-huset ??
5.2.3 Bilhallens aktionärer bör debitera övriga aktionärer för användning av allmänna utrymmen. Intressant, men varför? ??
6.2.4 A14-15 vederlaget bör enligt disponentintyg vara 100m2 affärslägenhet och 37 m2 källare enligt tidigare beslut. Enligt bolagsordningen gäller 137 m2 affärslägenhet. Något beslut om 100 + 37 finns inte Senare har det framkommit att bygglovet gäller "förråd"! Affärsverksamhet är inte tillåtet enligt Raseborgs stad!
6.2.5 Trion anser att Tingsrätten bör beakta en eventuell ny bolagsordning som inte bifogats. Idag ca 5 år senare finns ingen ny bolagsordning ??
6.2.5 Kärandes intresse i ärendet är ca 40 euro i månaden och bör betala alla rättegångskostnader Sammanlagt har Tingsrättens dom gällt EUR 75.005,86 Kanske blivande styrelsemedlemmar borde  bevisa kunskaper i addition!

Sist men inte minst!
Det har nu kommit fram att styrelseordförande Jonas Taipale och styrelsemedlemmarna Vivika Elgh och Rasmus Fredriksson har inlämnat till Tingsrätten en bolagsordning som inte kan anses godkänd. Tingsrätten har i sin dom tolkat den falska bolagsordningen från 2013 och därmed torde det vara klart att domen inte är giltig och Lantmannagården har betalat ca 20.000,00 euro för ingenting! Problemet är alltså lägenhet A14-15 som i Bolagsordningen 2013 anges som affärslägenhet. Enligt gällande bygglov är det "Förråd" som gäller!

Klart är även att lägenhet A14-15 enligt GÄLLANDE bolagsordning har betalat  47.759,22 euro för mycket i kapital- och skötselvederlag t.o.m. dec. 2019!

Och att Bilhallplatsen aktionär har betalat ca 1500,00 för en bilplats E18 i E-huset som inte finns! Det finns en mindre "mopedplats" i D-huset men den finns inte nämnd i Bolagsordningen och vederlag kan inte debiteras.

I den längre kompletta versionen nämns följande personer:
Mogens Andersen, Ann-Mari Jansson, Jonas Taipale, Vivika Elgh, Rasmus Fredriksson, Ray Lindberg, Peter Högnäs, Lars-Ove Backman, Johan Bärlund, Per-Olof Karsten, Åke Juutinen, Kristel Pynnönen, Jenni Hupli, 
 
    Kan vi lita på POLISEN i Ekenäs?  Polisen & Lantmannagården

På bolagsstämman våren 2015 berättade dåvarande styrelseordföranden brandmannen Jonas Taipale en helt otrolig historia om Polisens arbetssätt i Ekenäs.

 
Överkommissarie Mats Lagerstam vid Raseborgs polisen har, enligt Jonas Taipale, tvingat mig att stänga de sidor du just nu läser

Raseborgs polisens beslut har endast delgivits Jonas Taipale, Ekenäs

Intressant här är att enligt överkommissarie Mats Lagerstam har polisen inte haft tillgång till de www sidor, som överkommissarien enligt Jonas Taipale har förbjudit. En orsak kan naturligtvis vara att sidorna inte mera fanns på nätet då förbudet enligt Jonas Taipale gavs

Intressant är även att något protokoll angående förbudet inte finns i Polisens arkiv

De övriga närvarande styrelsemedlemmarna Vivica Elgh och Rasmus Fredriksson godkände dåvarande styrelseordförande Jonas Taipales, Ekenäs utlåtande. Eventuellt ansåg vår disponent Ann-Mari Jansson "nu överdriver nog den gode Jonas lite" då hon som protokollförare "glömde" notera Jonas Tapailes inlägg, eller kanske hon ansåg att nämnandet av "Mats Lagerstam" inte var så finurligt?

Några frågor!

Kan Polisen förbjuda www-sidor utan att ha sett dem? Nej!

Kan det faktiskt stämma att Polisen ger en laglig och bindande dom utan att meddela ägaren till i detta fall www-sidorna? Nej!

Kan Polisen förbjuda www sidor och inte meddelar förbudet till ägaren av sidorna utan enbart delge Jonas Taipale beslutet? Nej!

Kan Polisen göra ett lagligt och bindande beslut utan att protokollföra beslutet? Nej!

Kan man utgå från att Jonas Taipale ljugit vid Bolagsstämman våren 2015? Ja!

Kan man utgå från att Jonas Taipale ljugit vid Bolagsstämman 2015 då sidorna, genast efter Jonas Taipales utlåtande, åter finns publicerade på nätet för allmän delning och polisen inte ingripit? Ja!

Kan vi lita på Polisen?
Ja!

Hur komma vidare?
 
Ganska enkelt egentligen!
Jag har föreslagit för bolagets disponent Ann-Mari Jansson och styrelseordförande Rasmus Fredriksson (ingendera har motsatt sig) följande:

Tidigare styrelseordförande Jonas Taipale meddelar skriftligen till följande Bolagsstämma att han ljugit enligt nedan. Detta meddelande finns för behandling som en punkt på kallelseordern till Bolagsstämman.

LÖGN 1. Att Jonas Taipales meddelande på bolagsstämman 2015 angående polisens agerande nämnt ovan är en direkt lögn och har ingenting med verklighet att göra.

LÖGN 2. Att jag (Karl-Johan Österman), som han meddelade på bolagsstämman 2015, har sänt honom hundratals (300 eller mera) E-mail, inte stämmer och är ett lögnaktigt utlåtande. Under den period Jonas Taipale var styrelseordförande sände jag honom ett (1) E-mail! Tidigare under en lång period säkert några tiotal.

LÖGN 3. Att jag har sänt honom (och tydligen till hans familj) E-mail med förskräckliga djurbilder är också en lögn som familjen Taipale påstod. Jag har aldrig sänt honom E-mail med djurbilder.

Eftersom Jonas Taipale kom med sina lögnaktiga påståenden som styrelseordförande bör Jonas Taipales skriftliga besked behandlas på följande möjliga bolagsstämma. Efter det att jag erhållit protokollet från bolagsstämman raderas denna skrivelse under förutsättningen att inga nya lögner ges. Försöker Jonas Taipale beskylla 3:dje part bör detta kunna bevisas. Skulle ovannämnda lögner vara ett styrelsebeslut, bör naturligtvis även de dåvarande styrelsemedlemmarna Vivika Elgh och Rasmus Fredriksson meddela om sitt deltagande i "beslutet".

Bostads AB Lantmannagården borde snarast få en ny bolagsordning. Här är Jonas Taipale den som bromsar och är i nyckelställning. Ingenting kommer att ske innan Jonas Taipale erkänner skriftligen att han ljugit!

Personligen tycker jag att Jonas Taipale även borde kontakta överkommissarie Mats Lagerstam och be om ursäkt. Säkert bättre än att Polisen kontaktar Jonas! Men det är en sak mellan Polisen och Jonas som inte angår mig.

Delgivits: Disponent Ann-Mari Jansson, styrelseordförande Rasmus Fredriksson, tidigare styrelseordförande Jonas Taipale
Tyvärr har det nu framkommit att dåvarande styrelseordförande Jonas Taipale med styrelse även gett Västra Nylands Tingsrätt grovt felaktig bevisföring. Ny rättegång? Återkommer nedan!  

-----------------------------------------------------------------------
Bolagets disponent Ann-Mari Jansson kan ge mera uppgifter till aktieägarna i Bostads AB Lantmannagården, det gäller även eventuella blivande aktieägare. Begäran sänds till: ann-mari.jansson(at)op.fi ,  OP-Filia, Disponentbyrån, Stationsvägen 1, Ekenäs. Telefon: 010 257 3440 (0,0835 e/samtal + 0,167 e/min) Obs om du skickar e-post till Ann-Mari ersätt (at) med @.
Kopparödla 
Kopparödla
Anguis Fragilis
Ca 25-40 cm lång, sällsynt sand- eller kopparbrun ödla.
Fridlyst
      Hälsokällaren, Auron
Närmare upplysningar:

https://www.facebook.com/halsokallarenekenas/

https://www.auron.fi/?toimipiste=auron-tammisaari

 

En tickande bomb?

   

"Välkommen!

Hälsokällaren är en plats var olika företag och personer  med fokus på hälsa har en chans att erbjuda sin service.

I hälsokällaren finns det för tillfället olika hälsobefrämjande verksamheter som till exempel fysioterapi, massage, pilates, reiki-healing, yoga m.m.
Vi har ett behandlingsrum (möjlighet till två) och en stor sal.
Intresserad av våra utrymmen eller verksamheter? Ta då gärna kontakt.
E-mail: halsokallarenekenas@gmail.com
Tel: 040 6812188"

Men?

Enligt Bostads AB Lantmannagårdens disponent Ann-Mari Jansson och styrelseordförande Rasmus Fredriksson finns det inte byggnadslov gällande denna lokal för affärsverksamhet. Bygglovet gäller för lokalen "förråd", d.v.s. ägaren får förvara sina sylter och safter, sommar- och vinterkläder, möbler, cyklar och annat i källaren. All affärsverksamhet är alltså förbjuden i enlighet med bygglovet. I lokalen finns även ett badrum, som byggts utan bygglov, detsamma gäller omfördelningen av rum.

Även en betydande ekonomisk risk för Lantmannagården föreligger om olycka, person eller brand uppstår. Företagarnas försäkringar torde inte gälla då affärsverksamheten sker i ett förråd

Jag utgår från att styrelseordförande Rasmus Fredriksson med styrelse och disponent Ann-Mari Jansson inte är medvetna om  affärsverksamheten i "förrådet" vid Rådhustorget i Ekenäs? 
Öppet brev till till disponent Ann-Mari Jansson, Bostads AB Lantmannagården I Ekenäs 17.7.2019

Hej, Några kommentarer och begäran

A1 Fint att vederlagen kunnat hållas oförändrade under en längre tid. Ett extra tack till A14-15 ägaren och P.O. Karsten som tydligen godkänt status quo. Att Karsten två gånger försökt höja vederlagen för mig och som tack skulle han få kraftigt nedsatt vederlag är nog ganska optimistisk tänkt?

A2. Samtidigt begär jag vänligen att få protokollet inklusive bilagor från bolagsstämman 13.6.2019. Jag utgår från att eventuella fullmakter har antecknats i listan över närvarande så kopior av fullmakterna behövs inte. På grund av tidigare förseningar har min advokat meddelat paragraf 23 ”Pöytäkirja on pidettävä osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään neljän viikon kuluttua kokouksesta , joko taloyhtiön isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan luona. Lisäksi siitä on toimitettava jäljennös sitä pyytävälle osakkeenomistajalle. Jos joku rikkoo tahallaan  yhtiökokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä koskevaa säännöstä, hänet voidaan tuomita asunto-osakeyhtiörikkomuksesta sakkoon.”

A3.Kallelse till bolagsstämman fick jag som vanligt en vecka före stämman. På sommaren är det nog en kort tid, men säkert bättre att det inte kommer så mycket aktieägare och stör? Citat ”Lain mukaan yhtiökokouskutsu tulee lähettää viimeistään kahta viikkoa ja aikaisintaan kahta kuukautta ennen kokousta.” Jag vet, kanske kallelsen har sänts 2 veckor före stämman. Bostadsaktiebolagslagen skrevs då posten fungerade. För ännu några år sedan var kallelsen, som sändes per post framme efter en eller två dagar. Idag gäller tydligen ca 1 vecka för att ett brev skall sändas ca 200 meter. Varför inte sända kallelsen tre veckor före stämman?

A4. Eventuellt borde bolagsordningen i sin helhet förnyas, åtminstone före den digitaliseras. Kanske du kan ”patista” Jonas Taipale att vara aktiv före nästa bolagsstämma? Har litet förändrat ordvalen i min Lantmannagård blogg, sänd gärna en kopia åt Jonas, som inte fått nyaste varianten!

Mvh och Trevlig Sommar!

K-J Österman, Lantmannagården

Senaste nytt: 23.07.2019 erhöll jag en censurerad upplaga av det mötesprotokoll jag begärde enligt punkt A2 ovan. Inte lagligt och inte ovanligt då det gäller Lantmannagården!Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs styrelse 24.03.2018 - 13.06.2019
Styrelseordförande: Rasmus Fredriksson
Styrelsemedlem: Lennart Westerholm
Styrelsemedlem: Inger Lindqvist
Disponent: Andelsbanken Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson  


Denna gång gäller det bilhallen E45 enligt Bolagsordningen.
Du hittar gällande
disponentintyg för E45 här.

Enligt disponentintyget är kapitalvederlaget 1,42/m2/månad x 384 = 545,28/månad, eller per bilplats (18 stycken) 30,29.
Enligt samma intyg är resterande låneandel  97,82 (5,43 bilplats) och månatlig amortering 0,284/månad (0,02/bilplats) för hela bilhallen? Kanske någon styrelsemedlem kan förklara?

Att det sedan torde vara olagligt att sälja 5,55% från en aktieserie får vi återkomma till!

Kiinteistömaailma säljer nu 5,55% av bilhallen utan garanterad bilplats.
Några frågor till förmedlaren hittar du här. Svar?

Denna gång gäller det disponentintyg och juridiskt ansvar!
Enligt disponentintyget, som du hitta här  gäller det en lägenhet om 3 rum + kök + bastu.
I denna lägenheten finns det ingen bastu, däremot 5 rum + kök enligt gällande ritning.
Betyder det att en eventuell köpare har rätt att kräva att Bostads Ab Lantmannagården bygger en bastu enligt köparens direktiv på bolagets  räkning?
Kanske någon styrelsemedlem kan svara?


Hemfridsbrott enligt Fastighetsförbundet!
"Läckage ??? Vattenkonsumtionen är fortfarande hög i bolaget. Därför kommer vi att besöka lägenheterna fredagen den 15.06.2018 från klockan 10.00 och framåt. Om du inte är hemma använder vi kungsnyckel.
Med vänlig hälsning Ann-Mari Jansson disponent

Orginalet hittar du här!

Orsaken att vattenkonsumtionen ökat något, torde bero på att i affärslägenheten A14-15 under en tid bedrivits yoga, pilates och andra kurser med deltagare upp till 20/kurs. Tre kurser betyder kanske 60 deltagare och om 50% besöker WC och den andra hälften duschar efter övningarna är det klart att vattenkonsumtionen i ett litet bolag stiger. Alla affärslägenheter har vattenmätare, så var är problemet? Det är nu klart att vattenkonsumtionen stigit märkbart (?) från 144 liter per person till 146 liter!

Faktum är att endast en del av bostäderna besöktes, närmast då enligt styrelsen (?) opålitliga aktieägare och invånare med utländsk bakgrund. Att en pojke i tioårsåldern gav tillstånd (?) för disponenten att undersöka hemmet kanske inte var så bra. Varför inte åtminstone låta pojken ringa till sina föräldrar?

Resultatet av undersökningen har inte offentligtgjorts. Hur många extra tantborstar hittades?

 Tapio Haltia, Kiinteistöliiton neuvontalakimies:

Kop, kop, kop - milloin osakehuoneistoon saa mennä?

Taloyhtiöissä ilmenee aika ajoin tarve päästä osakehuoneistoon esimerkiksi kunnossapitotoimia varten. Asunto-osakeyhtiölaki antaa taloyhtiön hallituksen jäsenelle ja isännöitsijälle sekä heidän valtuuttamalleen henkilölle oikeuden päästä osakehuoneistoon sen kunnon ja hoidon valvomista tai kunnossapitotoimien suorittamista tai niiden valvomista varten. Käynti on kuitenkin sovittava osakkaalle tai asukkaalle sopivana ajankohtana, ellei kyse ole sellaisesta tilanteesta, jonka kiireellisyys tai laatu edellyttävät huoneistoon pääsyä välittömästi. Selvää on kuitenkin se, ettei huoneistoon voida mennä ilman sen haltijan antamaa suostumusta ellei kyse ole sellaisesta tilanteesta, jossa huoneistoon on päästävä välittömästi.


-----------------------------------------------------------
Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs styrelse 27.04.2017 -  14.03.2018
Styrelseordförande: Rasmus Fredriksson
Styrelsemedlem: Per-Olof Karsten
Styrelsemedlem: Lennart Westerholm
Disponent: Andelsbanken Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson
 

Lantmannagårdens ordinarie Bolagsstämma:

2018-03-14 Bolagsstämma och kallelse helt OK denna gång (nästan)!
2018-03-14 Styrelsemedlemmen Lennart Westerholm har fortfarande övertagit rösträtten helt eller delvis  från ett stort antal aktieägare, även personer utan rösträtt anses som fullvärdiga aktieägare. Det nedbantade protokollet sändes igen försenat, anlände 2018-06-14
.
23 §

"Protokollet ska senast fyra veckor efter stämman hållas tillgängligt för aktieägarna hos bolagets disponent eller styrelsens ordförande, och en kopia av protokollet ska ges till de aktieägare som ber om det. Aktieägarna har rätt att få kopior också av protokollbilagorna."

Som vanligt erhöll de som önskat protokollet från Bolagsstämman vänta i 3 månader (mot Bostadsaktiebolagslagens 4 veckor). Orsaken till detta är helt förståeligt. Enligt lagen bör en aktieägare som inte godkänner ett lagligt beslut, göra en rättelseyrkan till Tingsrätten inom 3 månader efter Bolagsstämman genom att bl.a. bifoga bolagsstämmo protokollet. På detta sätt vill disponent och styrelse undvika onödiga rättegångar. Till dags dato har visst 4 olika frågor behandlats via Tingsrätten och alla gånger har Lantmannagården förlorat.

Helt olagliga beslut kan naturligtvis, såsom stöld av rösträtt eller utnyttjande av olaglig rösträtt oberoende av 3 månaders regeln föras till Tingsrätten.

------------------------------------------------------

Jag hade begärt att Tingsrättens dom 2015 skulle bifogas med kallelsen till bolagsstämman som behandlar perioden 2015 tillsamman med disponent Ann-Mari Janssons kostnadsberäkning gällande rättegången samt kostnader före och efter som rättegången förorsakat Lantmannagården.  På grund av domens omfattning bör alla aktionärer i lugn och ro hemma läsa igenom domen. Disponent Ann-Mari Jansson har bekräftat att hon erhållit min begäran. Tyvärr enligt henne är det svårt att göra en kostandskalkyl, varför ärendet upptas senare.

Orsaken kan också vara att hon och styrelsen inte vill att aktionärerna skall få vetskap om att Tingsrätten har via Tingsrättens dom meddelat att alla köp och försäljning av aktier i bilhallen har varit olagliga enligt Bolagsordningen (från och med maj 2013) och gällande Bostadsaktiebolagslag. Disponent och styrelse har i tre år sökt en lösning hur Lantmannagården kunde nonchalera Tingsrättens dom, som Lantmannagården alltså godkänt.

Ansvarsfrågan är även intressant då disponent Ann-Mari Jansson och styrelsen under Ray Lindbergs ledning önskade en rättegång trots att bolagets revisor,  jurister från OP-koncernen och Fastighetsförbundret enligt styrelseprotokoll ansett att Ann-Mari Jansson och Ray Lindberg haft fel i sin "tolkning". Detsamma ansåg även juris doktor, professor Johan Bärlund!

Vem är ansvarig för en dyr rättegång där naturligtvis Lantmannagården förlorade och var betalare!---------------------------------------------------------------------
Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs styrelse 21.06.2016 - 27.4.2017
Styrelseordförande: Rasmus Fredriksson
Styrelsemedlem: Per-Olof Karsten
Styrelsemedlem: Lennart Westerholm
Disponent: Andelsbanken Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson


2017-04-13 Kallelse till Bolagsstämma, anlände 20.04.2017, bara litet försenat, kanske Postens fel?
2017-04-21 Bolagsstämma
2017-04-21 Bolagsstämmo protokoll, enligt lag inom 4 veckor. Nu igen anlände 05.09.2017 ett nedbantat protokoll, bara 4 månader försenat. Kanske protokolljusterarna inte kunde godkände de första protokoll förslagen? Tydligen ha disponent och styrelse beslutat att bostadsaktiebolagslagen inte gäller oss!

På Bolagsstämman fick även personer utan rösträtt rösta!

Ett stort antal aktieägare fråntas rösträtten 2016 -2017-2018-2019 kanske för alltid!

Åland 2003 Europa frimärkeÅland 2003 Europa frimärkeÅland 2003 Europa frimärke Ärade Bilplats aktieägare , välkomna till följande Bolagsstämma. Tystnad gäller för er!

 

Bolagsstyrelsen vid Bostadsaktiebolaget LANTMANNGÅRDEN i Ekenäs har beslutat att frånta aktieägare som innehar aktier i Bilhallen RÖSTRÄTTEN vid Bolagsstämmorna tillsvidare. Detta torde endast gälla bilplatsaktierna. Innehavarna får även i fortsättningen använda bilplatserna samt betala skötsel- och kapitalvederlag.

Orsaken till beslutet är oklart, men en orsak kan vara att styrelsemedlemen Lennart Westerholm har mist sin rösträtt genom Tingsrättens dom (har inköpt aktier på ett sätt som Bolagsordningen och Bostadsaktiebolagslagen förbjuder!) och på detta sätt genom styrelsebeslut fått fullmakt att representera Bilhallen på bolagsstämmorna utan att alla ägare till berörda aktier gett honom fullmakter. 

Risk finns att röstförfarande från Bolagsstämman 2014 upprepas, d.v.s att avgivna röster överstiger 100%! Detta behandlades  vid Tingsrätten och resultatet torde alla kunna gissa! 

Kanske någon jurist från exempelvis Notariecentralen vid OP Raseborg kan kommentera. Notariecentralen har en blanco fullmakt att sköta Lantmannagårdens juridiska angelägenheter. Återkommer!

Jag hade begärt att Tingsrättens dom 2015 skulle bifogas med kallelsen till bolagsstämman som behandlar perioden 2015 tillsamman med disponent Ann-Mari Janssons kostnadsberäkning gällande rättegången samt kostnader före och efter som rättegången förorsakat Lantmannagården.  På grund av domens omfattning bör alla aktionärer i lugn och ro hemma läsa igenom domen. Disponent Ann-Mari Jansson har bekräftat att hon erhållit min begäran. Tyvärr enligt henne är det svårt att göra en kostandskalkyl, varför ärendet upptas senare.

Orsaken kan också vara att hon och styrelsen inte vill att aktionäerna skall få vetskap om hur disponent och styrelse försökte överföra långt över 12.000,00 euro till affärslägenheterna och att bostadslägenheterna skulle betala denna mer än 12.000,00. Tingsrätten godkände naturligtvis inte något sådant! Hur mycket extra hade du fått betala utan rättegång. Här är förslaget som Tingsrätten inte godkände och här den helt lagliga beräkningen!

Ansvarsfrågan är även intressant då disponent Ann-Mari Jansson och styrelsen under Ray Lindbergs ledning önskade en rättegång trots att bolagets revisor,  jurister från OP-koncernen och Fastighetsförbundret enligt styrelseprotokoll ansett att Ann-Mari Jansson och Ray Lindberg haft fel i sin "tolkning". Detsamma ansåg även juris doktor, professor Johan Bärlund!

Vem är ansvarig för en dyr rättegång där naturligtvis Lantmannagården (Ann-Mari Jansson samt Ray Lindberg) förlorade och  betalade! 


----------------------------------------------------------------------

Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs styrelse 13.06.2015 - 21.06.2016
Styrelseordförande: Rasmus Fredriksson
Styrelsemedlem: Per-Olof Karsten
Styrelsemedlem: Åke Juutinen
Disponent: Andelsbanken Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson
Några citat ut Bostadsaktiebolags lagen
1 §
Tillämpning; Denna lag tillämpas på alla aktiebolag som är registrerade som bostadsaktiebolag enligt finsk lag, om inte annat föreskrivs i någon annan lag.
22 § Stämmohandlingar samt framläggande och sändande av dessa

Styrelsens beslutsförslag samt senaste bokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och verksamhetsgranskningsberättelse ska under minst två veckor före stämman hållas tillgängliga för aktieägarna på den plats som anges i kallelsen.

Lantmannagården sände 06.06.2016 kallelse till ordinarie bolagsstämman 21 juni 2016 klockan 17.00

Normalt ingår i möteskallelsen även revisionsberättelsen, men inte denna gång. Styrelsen  hade ”glömt” bifoga eller meddela var den fanns tillgänglig. Det visade sig att en revisionsberättelse för 2015 inte fanns. Antagligen hade styrelsen glömt att beställa!

Frågan är, kan bolagsstämman som hölls 21.6.2016 anses vara laglig och besluten giltiga?  17.06.2016 erhöll jag revisionsberättelsen daterad 13.06.2016, alltså en vecka efter att kallelsen sänts samt en vecka före själva Bolagsstämman och alltså mot bostadsaktiebolagslagen. Stora flertalet aktieägare erhöll inte revisionsberättelsen!

Lain mukaan kutsu on toimitettava (=lähetettävä) vähintään 2 viikkoa ennen yhtiökokousta vaikka yhtiöjärjestyksessä määrättäisiin lyhyemmästä kutsuajasta. Lisäksi kokousasiakirjat (hallituksen päätösehdotukset, tilinpäätösasiakirjat) on pidettävä osakkaiden nähtävänä vähintään 2 viikon ajan ennen kokousta kutsussa mainitussa paikassa.

--------------------------------------------------------------

Jag deltog inte i bolagsstämman, men begärde 30.8.2016 av styrelseordförande Rasmus Fredriksson en kopia av protokollet från bolagsstämman 21.6.2016. Protokollet, en nerbantad version, erhöll jag 07.02.2017 efter att ha kontaktat disponent Ann-Mari Janssons chef Marléne Eriksson. Enligt bostadsaktiebolagslagen skall protolollet vara klart inom 4 veckor efter bolagsstämman. Nu 6 månader!  Lagligt?

Sedan några frågor som förbryllar mig. i möteskallelsen för mötet 21.06.2016:

Punkt 5. Bolagsstämman konstaterades stadgeenligt sammankallad och beslutför. Kallelsen postad och utdelad den 6.6.2016

Punkt 7. Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat- samt balansräkning för tiden 01.01.2015 - 31.13.2015 föredrogs av disponent Jansson. Närvarande aktionärer erhöll kopia på revisionsberättelsen då de anlände till bolagsstämman

Fråga: Punkt 5, Stadgeenligt sammankallad och beslutför, Punkt 7. Konstateras att revisionsberättelsen inte delgivits 2 veckor före Bolagsstämman. Alltså gäller inte Punkt. 5! Lagligt?

"Punkt 12. Ändring av bolagsordningen: lägenhet A 14-15 ändras tillbaka till lager p.g.a. bygglov för ändring till affärslägenhet aldrig funnits. Ändringen träder ikraft från 1.1.2016"

Fråga 1. Hur kan en bolagsordning som tidigast kan bli godkänd av alla instanser år 2018, gälla fr.o.m. 1.1.2016? Om tanken var att ändringen skulle ske retroaktivt mot bolagsordningen har Tingsrätten redan en gång förbjudit Lantmannagården till dylika beslut.

Fråga 2. Hur kan A 14-15 ändras tillbaka till lager då lägenheten inte tidigare varit "lager". Gällande bolagsordning känner inte till begreppet "lager"? Antagligen avser disponent och styrelse att lager och affärslokal är olika benämningar på samma sak vilket oftast är korrekt. Men varför då ändring enligt Punkt 12.?

Punkt 17. Övriga ärenden, ordförande informerade om att aktionär Östermans e-post från 14.6.2016 där han meddelade att kallelsen till bolagsstämman är olaglig eftersom hans ärende inte fanns på föredragslistan. Detta är styrelseordförande Rasmus Fredriksson  lögnaktiga konstaterande, som han ett år senare rättat.

1984 1934 års lag 1734 års lag gäller till stora delar fortfarande. För disponenter och styrelser är det viktigare att känna till grunderna i Bostadsaktiebolagslagen.

Jag hade begärt att Tingsrättens dom 2015 skulle bifogas med kallelsen till bolagsstämman som behandlar perioden 2015 tillsamman med disponent Ann-Mari Janssons kostnadsberäkning gällande rättegången samt kostnader före och efter som rättegången förorsakat Lantmannagården.  På grund av domens omfattning bör alla aktionärer i lugn och ro hemma läsa igenom domen. Disponent Ann-Mari Jansson har bekräftat att hon erhållit min begäran. Tyvärr enligt henne är det svårt att göra en kostandskalkyl, varför ärendet upptas senare.

Orsaken kan också vara att hon inte vill att aktionärena skall få vetskap om att hon skriver disponentintyg (ingår i domen) som Bembölingarna.

Ansvarsfrågan är även intressant då disponent Ann-Mari Jansson och styrelsen under Ray Lindbergs ledning önskade en rättegång trots att bolagets revisor,  jurister från OP-koncernen och Fastighetsförbundret enligt styrelseprotokoll ansett att Ann-Mari Jansson och Ray Lindberg haft fel i sin "tolkning". Detsamma ansåg även juris doktor, professor Johan Bärlund!

Vem är ansvarig för en dyr rättegång där naturligtvis Lantmannagården (Ann-Mari Jansson samt Ray Lindberg) förlorade och  betalade!

Denna styrelse har varit aktiv och även försökt få en ny BOLAGSORDNING godkänd.
Förslaget till Bolagsordning hittar du här (anteckningarna i .pdf är mina privata)

Några kommentarer:
A 12 Förslag att sänka bolagsvederlaget med 50% = 1344,00/år. Någon orsak har styrelsen inte gett. Har två gånger begärt att få en kopia av anhållan utan resultat.  Borde inte övriga motsvarande lägenheter betala enligt samma förslag?

A14-15 Förslag att sänka bolagsvederlaget från 7891,20 till 1315,20 = 6576,00/år. Orsaken lär vara att  bygglov för Affärslägenhet saknas. Om det stämmer varför har inte disponent och styrelse ansökt om ett bygglov? Till Tingsrätten har Jonas Taipale, Vivika Elgh och Rasmus Fredriksson meddelat att A14-15 är godkänd som Affärslokal, vilket torde stämma. På en, som jag ser det, direkt fråga av Tingsrätten om detta faktiskt stämmer att A14-15 godkänts som affärslokal, svarade trion ja genom att godkänna domen. Till Tingsrätten har Jonas Taipale, Vivika Elgh och Rasmus Fredriksson meddelat att till A14-15 hör en källare om 37m2, vilket inte nämns i förslaget.

D41, D42 och D43. Förslag är att dessa bostäder betalar en extra vattenavgift. Gäller inte andra lägenheter med betydligt större bostadsyta. Om godkänt hade bolaget erhållit 864,00/år extra. Enligt förslaget är D41, D42 och D43 Bostäder, Jonas, Vivika och Rasmus har meddelat Tingsrätten att dessa lägenheter är Affärslägenheter, vilket även de extra vattenavgiften kanske förklarar.

E45-E62 Ganska oklar vad styrelsen menar. Kanske att alla enstaka aktier erhåller ett separat aktiebrev, kostnader 18 x 600,00 = 10.800,00. Yta, enligt förslaget 21m2 x17 och 10m2 x1= 367m2. Om totalytan är 384m2 betyder det att i mitten av Bilhallen finns en ca 70cm bred körfil för att användas då bilarna kör ut och in? I verkligheten finns det endast 17 bilhallsplatser i Hus E. Till Tingsrätten har tidigare ordförande Jonas Taipale, styrelsemedlemmarna Vivika Elgh och Rasmus Fredriksson meddelat att endast 180 m2 är reserverat för parkering av bilar, övriga 204 m2 är reserverade som cykelförvaringsplats plus eventuella tekniska utrymmen om de senare behövs. Disponent Ann-Mari Jansson har även bekräftat för min advokat att Jonas, Vivikas och Rasmus utlåtande till Tingsrätten är korrekt. Styrelsen kan naturligtvis anhålla om ett förhandsbygglov att ändra 204m2 från cykelförvaringsplats till bilgarage.

Förslaget till ny Bolagsordning godkändes inte!
Emedan förslaget till ny Bolagsordning går till en stor del mot bevisföringen till Tingsrätten, utgår jag ifrån att åtminstone Jonas Taipale, Vivika Elg, Rasmus Fredriksson och Karl-Johan Österman inte godkände förslaget, därtill kanske 17-18 andra som via Jonas Taipale gick emot styrelsens förslag.

Enligt Bolagsstämmo kallelsen "Om aktierna är i samägo av två eller flera personer och en är närvarande på stämman bör den eller de andra ge fullmakt för att rösträtt skall kunna utövas" och sedan enligt Disponenten informerar "För ärenden som har med bilhallen att göra har bostadsbolagets styrelse vidtalat i första hand aktionären Jonas Taipale att representera bilhallsaktierna detta på grund av Tingsrättens beslut"! Åtminstone disponent Ann-Mari Jansson borde förstå att Tingsrätten inte uppmanar Lantmannagården att gå emot Bostadsaktiebolagslagen. Fösta meningen i detta stycke gäller fortfarande, allt annat är olagligt! Skulle förslaget ha godkänts skulle det trots allt ha varit olagligt!

En helt onödig extra bolagsstämma alltså. I normala bostadsbolag kontaktar styrelse och disponent de aktieägare som berörs för att unvika onödiga extra bolagsstämmor. I detta fall torde problemet vara att styrelsen och disponent trots digert arbete inte kunnat tolka sitt eget förslag till ny bolagsordning och följderna av densamma! Ledsamt!
 

-----------------------------------------------------------------

 

Öppet brev till till disponent Ann-Mari Jansson, Bostads AB Lantmannagården I Ekenäs 17.7.2019

Hej, Några kommentarer och begäran

A1 Fint att vederlagen kunnat hållas oförändrade under en längre tid. Ett extra tack till A14-15 ägaren och P.O. Karsten som tydligen godkänt status quo. Att Karsten två gånger försökt höja vederlagen för mig och som tack skulle han få kraftigt nedsatt vederlag är nog ganska optimistisk tänkt?

A2. Samtidigt begär jag vänligen att få protokollet inklusive bilagor från bolagsstämman 13.6.2019. Jag utgår från att eventuella fullmakter har antecknats i listan över närvarande så kopior av fullmakterna behövs inte. På grund av tidigare förseningar har min advokat meddelat paragraf 23 ”Pöytäkirja on pidettävä osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään neljän viikon kuluttua kokouksesta , joko taloyhtiön isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan luona. Lisäksi siitä on toimitettava jäljennös sitä pyytävälle osakkeenomistajalle. Jos joku rikkoo tahallaan  yhtiökokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä koskevaa säännöstä, hänet voidaan tuomita asunto-osakeyhtiörikkomuksesta sakkoon.”

A3.Kallelse till bolagsstämman fick jag som vanligt en vecka före stämman. På sommaren är det nog en kort tid, men säkert bättre att det inte kommer så mycket aktieägare och stör? Citat ”Lain mukaan yhtiökokouskutsu tulee lähettää viimeistään kahta viikkoa ja aikaisintaan kahta kuukautta ennen kokousta.” Jag vet, kanske kallelsen har sänts 2 veckor före stämman. Bostadsaktiebolagslagen skrevs då posten fungerade. För ännu några år sedan var kallelsen, som sändes per post framme efter en eller två dagar. Idag gäller tydligen ca 1 vecka för att ett brev skall sändas ca 200 meter. Varför inte sända kallelsen tre veckor före stämman?

A4. Enligt punkt 10 i bolagskallelsen har ventilationsfilter bytts (521,69). Detta har inte skett i min lokal. Något misstag eller har jag missförstått punkten?

A5. Eventuellt borde bolagsordningen i sin helhet förnyas, åtminstone före den digitaliseras. Kanske du kan ”patista” Jonas Taipale att vara aktiv före nästa bolagsstämma? Har litet förändrat ordvalen i min Lantmannagård blogg, sänd gärna en kopia åt Jonas, som inte fått nyaste varianten!

Mvh och Trevlig Sommar!

K-J Österman, Lantmannagården


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Styrelsemedlem Per-Olof Karsten anser att vederlaget för ägda lägenhet i Lantmannagården bör sänkas med 50%! Gäller inte övriga motsvarande lägenheter!
Jag har begärt av styrelseordförande Rasmus Fredriksson att få en kopia av Per-Olof Karstens ansökan, kanske det finns någon orsak?. Det har inte lyckats, varför jag utgår att Per-Olof Karsten bara vill betala mindre. Helt normalt!
För att kompensera bortfallet har bostadsstyrelsen föreslagit bl.a. följande ändringar i Bolagsordningen:
 
Lägenheterna D41, D42 och D43 betalar en extra vattenavgift.
Styrelsemedlemmarna berörs inte av förslagna  negativa ändringar!
Ovannämnda förslag behandlas vid en extra bolagsstämma 28.09.2015.
"Trots att styrelsen gjort ett digert arbete för att förnya bolagsordningen, godkändes den inte" m
eddelade disponet Ann-Mari Jansson. En helt onödig extra bolagsstämma alltså. I normala bostadsbolag kontaktar styrelse och disponent de aktieägare som berörs för att unvika onödiga extra bolagsstämmor. I detta fall torde problemet vara att styrelsen och disponent trots digert arbete inte kunnat tolka sitt eget förslag till ny bolagsordning och följderna av densamma! Ledsamt!
 Enligt cirkulär till aktiägarna var det en  aktionär som fällde styrelsens digra arbete?
Det visade sig att det faktiskt gällde 17-18 aktieägare, men de övriga hade endast ett minimalt antal aktier och ansågs antagligen inte vara "röstberättigade"?1996 Röda Kors Hönor   Inte alla gånger så bra att följa skocken som yra höns!
-------------------------------------------------------------------------------- 
Matematik är inte så enkelt alla gånger!
Bostads AB Lantmannagårdens aktieägare försökte förtjäna
€1,40/månad men förlorade €598,60
Uträkningen enligt en lägenhet om 100 aktier eller m2, för en lägenhet ex. 50 m2 gäller
försök till vinst €0,70 men en verklig förlust €299,30.

Enligt protokoll från bolagsstämman 16.6.2014 röstade så gott som alla närvarande aktieägare för att höja skötselvederlaget med 100%, även om några röstade för 300%, enligt protokollet för 3 lägenheter, utan att de tre aktieägarna givit sitt godkännande. Disponenten höjde vederlagen för de tre även om det ur protokollet framkommer att beslutet var mot bolagsordningen och därmed även mot bostadsaktiebolagslagen. Enligt protokollet ansåg disponent och styrelse att det var en tolkningsfråga om bolagsstämman kunde göra ett beslut mot bolagsordningen.

Tingsrätten godkände inte omröstningen, kostnader ca €22000.00

Förvånansvärt är att över 90% av de närvarande på bolagsstämman var villiga att göra ett olagligt beslut mot bostadsaktiebolagslagen för att förtjäna några cent.
     
Fråga! Enligt protokollet meddelade disponent Ann-Mari Jansson på bolagsstämman att röstningsbeslutet är mot bolagsordningen och olagligt, men stämmer det? Protokoll undertecknarna, Rasmus Fredriksson,  Ann-Mari Jansson och protokolljusterarna Anneli Furstenborg och Jessica Taipale har godkänt detta! Men övriga mötesdeltagare, som jag talat med visste inte att de medvetet röstat olagligt. Tvärtom  ansåg såväl disponent som  styrelse på bolagsstämman att nu skall de tre betala mer! Och det blev dyrt för bolaget och främst för dig som aktieägare!

Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs styrelse 12.04.2013 - 16.06.2014
Styrelseordförande: Ray Lindberg
Styrelsemedlem: Vivika Elgh
Styrelsemedlem: Gunnevi Werner
Disponent: Andelsbanken Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs styrelse 16.06.2014 - 30.06.2015
Styrelseordförande: Jonas Taipale
Styrelsemedlem: Vivika Elgh
Styrelsemedlem: Rasmus Fredriksson
        Disponent: Andelsbanken Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson
Fastighetsförbundet - Kiinteistöliitto     Y-tunnus: 0307769-5
Fastighetsförbundet har ansetts som en auktoritet då det gäller i princip allt som har med fastigheter att göra. Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs är medlemmar i förbundet. Vår disponent Ann-Mari Jansson hade problem att tolka den bolagsordning, som hon författade 2012.
Problemet var vilket bolagsvederlag som skulle betalas av innehavarna till lägenheterna D41, D42 och D43. Problemet var källarna!

Ann-Mari Jansson kontaktade Fastighetsförbundet och erhöll svaret enligt 5 juni 2013 daterat  Styrelseprotokoll 4/2013. "Lägenheterna D41-43 skall enligt senaste tolkning (kontroll med jurist vid Andelsbanken Raseborg och Fastighetsförbundet) betala vanligt vederlag 3,20/m2 + källare 0,80/m2. Protokollet har undertecknats av Ray Lindberg, Jonas Taipale, Vivica Elgh, Gunnevi Werner samt Ann-Mari Jansson.
Alltså samma vederlag som alltid gällt och även Tingsrätten ansåg senare som det korrekta.

Någon månad senare (datum saknas och "muntligt" angivits) har Styrelseprotokollet 4/2013 ändrats, nu "Lägenheterna D41-43 skall enligt senaste tolkning (kontroll med jurist vid Andelsbanken Raseborg och Fastighetsförbundet) betala vanligt vederlag 3,20/m2 + källare 1,60/m2. Protokollet har undertecknats av Ray Lindberg och Jonas Taipale.
Intressant är att i bolagsordningen inte finns nämnt något vederlag för bostäder med koefficient 0,5 (=1,60)!

Tydligen var disponent Ann-Mari Jansson och styrelsemedlemmarna inte nöjda med de två alternativen utan kontaktade på nytt Fastighetsförbundet (och Andelsbanken Raseborg?)
Fastighetsförbundet var tjänstvillig och kom med ett nytt utlåtande "Från Fastighetsförbundets utlåtande (bilaga) framgår att vederlaget för nämnda källare m2 borde vara 1,0 x (=3,20 min kommentar) bostadsvederlag efter som inget nämns i bolagsordningen".

Fastighetsförbundets jurist (jurister) har alltså tolkat samma bolagsordning  till att vederlagen för nämnda källare
Skall enligt senaste tolkning vara 0,80 (ca 5.juni 2013)
Skall enligt senaste tolkning vara 1,60 (antagligen december 2013)
Skall enligt senaste tolkning vara 3,20 (ca 2.juni 2014)

Vår bolagsordning är skriven på svenska. Kanske det var problemet, men vore det inte bättre att Fastighetsförbundet meddelat "emme osa ruotsia, kiitos ja hei". Nu blev det tre utlåtanden, pris ca 3500 euro!

Rent moraliskt borde Fastighetsförbundet helt frivilligt returnera  3500 euro. Även disponent Ann-Mari Jansson och bostadsstyrelsen med styrelseordförande Rasmus Fredriksson i spetsen kunde vara aktiva då det gäller återbetalningen. Tyvärr visade sig att styrelsen under Ray Lindberg och disponent Ann-Mari Jansson gett Fastighetsförbundet felaktiga upplysningar och därmed blev utlåtande naturligtvis fel och ansökan om återbetalning omöjlig!

Frågan är, kan vi lita på FASTIGHETSFÖRBUNDETS utlåtanden i fortsättningen?
Mitt svar är JA!

                                 Tordyvel - Lantmannagarden               


Publicerar gärna eventuell kommentar från Fastighetsförbundet och/eller undertecknarna.
Frågetecknen hopar sig!             Korsa fingrar eller svansar vid "fake news" !
 Korsa fingrar eller svansar
Enligt de uppgifter jag nu erhållit är det ett skrivfel i det första styrelse protokollet. Vederlaget enligt Fastighetsförbundets tolkning skall vara 1,60 och inte 0,80 som felaktigt angetts i styrelse protokollet. Tyvärr hade undertecknarna Ray Lindberg, Jonas Taipale, Vivica Elgh, Gunnevi Werner samt Ann-Mari Jansson inte möjlighet att kontrollera texten (?).

Protokoll nummer 2 där vederlaget är korrigerat (undertecknare Ray Lindberg och Jonas Taipale). Enligt Fastighetsförbundet skall vederlaget vara 1,60.

Enligt disponent Ann-Mari Jansson har Fastighetsförbundet inte  i något skede ansett "att enligt senaste tolkning bör vederlaget vara 1,60"! Alltså är åtminstone 2 styrelseprotokoll helt bedrägliga och missvisande om förklaringarna stämmer!  Det skulle vara fint om Ray Lindberg kunde kommentera. Ray Lindberg var styrelseordförande då dessa mystiska protokoll skrevs.

Också sammandraget och översättningen av Fastighetsförbundets utlåtande är tvivelaktigt. 1,0 betyder 3,20/m2 och 0,5 = 1,60. Märk att om styrelsen faktiskt tror på Ann-Mari Jansson översättning och litar på Fastighetsförbundets "utlåtande". Varför föreslår då styrelsen att bolagsordningen inte skall gälla då det gäller vederlag? Kanske Ray Lindberg eller Ann-Mari Jansson vill kommentera! Tycker du att det finska utlåtandet och den svenska översättningen är korrekt?:
     

”Korostettakkon kuitenkin, että taloyhtiön vastikepykälä on erittäin tulkinnan-varainen ja lopullinen tulkinta tässä yksittäistapauksessa ratkaistaan viime kädessä tuomioistuimessa".

Kiinteistöliitto 26.03.2014 Kristel Pynnönen, Vanhempi lakimies, OTM

Jenni Hupli päälakimies, OTK, VT

Hela utlåtandet hittar du här!

  Vid uppdatering av bolagsordningen framkom ett tolkningsfall. Hela sammandraget!

"Från fastighetsförbundets utlåtande (bilaga) framgår att vederlaget för nämnda källare m2 borde vara 1,0 x bostadsvederlag eftersom inget nämns i bolagsordningen. Styrelsen föreslår vederlaget för källare m2 till 0,5 x bostadsvederlag".

Ann-Mari Jansson, disponent  2.6.2014

TINGSRÄTTENS dom litet senare blev att Lantmannagården bör följa bolagsordningen eller 0,80/m2. Inte så förvånansvärt egentligen!
Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs inlaga till Västra Nylands Tingsrätt 31 10.2014

   Måste ett försvarsinlägg till Tingsrätten vara sanningsenligt? NEJ, enligt bolagets styrelse (ordförande Jonas Taipale, medlemmar Vivica Elgh och Rasmus Fredriksson samt disponent Ann-Mari Jansson)!

Citat från styrelses inlägg:  "Med beaktande av detta rättegångskostnadernas omfattning och även det faktum att kärandes intresse i ärendet är ca 40 euro i månaden, skall kärande oberoende av utgången i målet förpliktas ersätta Svarande bolagets rättegångskostnader". Inlägget är undertecknat av JM Peter Högnäs, OP-Filia Oy/Ab, Noteriatcentralen, Stationsvägen 1, 10600 EKENÄS

Men hur kunde Jonas, Vivica, Rasmus, Ann-Mari och Peter komma till ett belopp om 40 EURO
då Tingsrättens dom inverkade på årsbasis hela  ca EURO 75.000,00 ?

Min fråga är, får man faktiskt komma med "fake news" till en Tingsrättegång och även om hela femväpplingen har problem med matematiken borde enkel addition inte ställa till problem, men tydligen.

Och om någon undrar, jo, Lantmannagården betalade sina rättegångskostnader och mycket mycket mera! Detta är endast början till en lång process som Tingsrätten behandlade. 
1978 Finland Matematik Kanske bolagsstyrelse medlemmar borde testas? Vet du vad 1 + 1 är?

Del 1. Bolagsordningen och Bostadsaktiebolagslagen gäller inte oss? Kostnader långt över 15.000 euro, men nu vet vi, lagarna gäller också Lantmannagården i Ekenäs!

Övriga www sidor angående Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs:


Del 2. Olagligt enligt Tingsrätten att mot bolagsordningen tvinga bostadsägarna betala euro 12598,12 extra. Även olagligt att ge affärslokalerna en extra rabatt om euro 12598,12!

Del 3. Om en lägenhet eller del av en lägenhet köps på ett olagligt sätt enligt Tingsrätten, får då även den nya ägaren sälja den på samma olagliga sätt? Naturligtvis hur annars?

Del 4. Kan en disponent skriva ett disponentintyg, som till de viktigaste delarna inte stämmer med bolagsordningen? Naturligtvis, tyckte vår disponent och bolagsstyrelse. Naturligtvis inte tyckte Västra Nylands Tingsrätt!  

Del 5. Kanske som i Nordkorea! Röstningsprocent på Bostads AB Lantmannagårdens bolagsstämma över 100%! Västra Nylands Tingsrätten godkänner inte!

 

Lantmannagården i Ekenäs

Detta är berättelsen hur en liten obetydlig sak kan växa ofantligt med hjälp av orutinerade och allvetande styrelsemedlemmar och disponenter, rutinerade jurister, advokater, domare osv!

Egentligen skulle denna skrivelse vara glömd och begraven. Tingsrätten har i sin dom 4.5.2015 ansett att styrelsen och disponent brutit mot såväl Lantmannagårdens bolagsordning som mot Bostadsaktiebolagslagen, mera senare! Vid bolagsstämman 2015 önskade mötesledaren kommentarer angående tingsrättens dom, varken disponent, styrelseordförande eller styrelsemedlemmar ville kommentera saken, ganska förståeligt egentligen, speciellt som det även hade fodrat en hel del mod. .

Jag  försöker redogöra för hela "soppan" som tidigare ordföranden Ray Lindberg kallade hela historian.

Kanske även tips för medlemmar i bostadsstyrelser, disponenter osv. Kontrollera och dubbelkontrollera alltid fakta innan du uttalar dig skriftligt eller muntligt! Du får gärna kommentera eller rätta mig om något är fel eller oklart.   

De finskspråkiga citaten har jag erhållit från Kiinteistöliitto (Fastighetsförbundet), från Bostadsaktiebolagslagen eller från Justitieministeriets sidor angående tillämpningen av Bostadsaktiebolagslagen

asunto-osakeyhtiön hoitovastike KO 15/3498   L 14/8984 4.5.2015

Sammanfattning av ett långt händelseförlopp!
Enligt bolagsordningen finns det källare av två typer, källare i kombination med en affärslokal (vederlags koefficient 0,50) eller övriga källare (vederlags koefficient 0,25).
Problemet är enligt styrelser och disponent att det inte framkommer ur ovan till vilken kategori en källare i kombination med en bostad hör av dessa två möjligheter.
Rent logiskt är det är det knappast svårt, men varför göra en enkel sak enkel?

Västra Nylands Tingsrätten meddelade helt snällt sin dom 4.5.2015 att det är det som står i bolagsordningen som är viktigt, inte det som saknas och underkände styrelsens tolkning, precis som även ett stort antal jurister, sex (6) stycken var det visst, en juris doktor med domarrättigheter, fastighetsförbundet och bolagets egen revisor även gjort.
Rejält över 15.000 (tiotusen) EURO har denna process kostat. Slutresultatet är det väntade, att Bostadsaktiebolagslagen även gäller Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs!

Mycket gick fel under såväl rättegången som speciellt tidigare. Här är ett sammandrag, som hade det goda med sig att varken tidigare styrelseordförande Jonas Taipale eller styrelsemedlem Vivica Elgh, som båda varit aktiva i hela processen, inte återvaldes på egen begäran.

Här ingår endast en liten del av meddelanden fram och tillbaka som berör denna berättelse. Anser någon behörig att något viktigt saknas, eller att jag missförstått något! Meddela gärna så kompletterar jag.

2012 Glada amatörer försöker spara pengar för husbolagets räkning men... !

Denna berättelse började då en aktionär önskade ändra sin lokal till affärslokal, förändringen måste införas i bolagsordningen och enligt den nya bostadsaktiebolagslagen måste även bolagsordningen delvis omarbetas. Inga problem, den gamla bolagsordningen har gällt utan tolkningsproblem i över 20 år, det gällde enbart att göra några smärre ändringar och resten kopierades från den gamla bolagsordningen. Inga jurister eller sakkunniga behövdes och vi sparade en massa pengar, trodde vi!
Bolagsstämman 2012 godkände vårt mästerverk och efter några resor till magistraten kunde den nya bolagsordningen tas i bruk från och med maj 2013.

 

Bakgrund - Vad är en källare?  

Lantmannagården i Ekenäs sovrum? Lantmannagården i Ekenäs sovrum   Lantmannagården i Ekenäs sovrum Lantmannagården i Ekenäs sovrum

Några telefonbilder, De två sista bilderna visar hur pulver eller sporer tränger in genom väggen, som vid alla mätningar har en hög fukthalt. Antagligen inget farligt förutsatt att man inte andas in "vad det nu är". Den bortre väggen är nu reparerad och borde vara bra 2-3 år framåt. Sovrum?

Visst är det trivialt, men den stora frågan då det gäller Lantmannagårdens bolagsordning är: Vad är en källare? Enligt bolagsordningen finns 2 olika källartyper, källare i samband med en affärslokal, vederlagskoefficient 0,5 eller övriga källare, vederlagskoefficient 0,25. Ganska enkelt egentligen!

Enligt bolagsordningen består min bostad av 4r+k+b+kä 97+51 m2 (51 m2 källare)!

Kanske jag bör meddela att då jag köpte min radhuslägenhet för några år sedan angavs det klart i disponentintyget att för källarens del gäller vederlagskoefficient 0,25. Även förmedlare, tidigare ägare och viktigast dåvarande disponent intygade detsamma. Även bolagsordningen ansågs av alla att vara helt klar på denna punkt. Problemet nu? Vet inte, men tydligen finns det!! Dessutom finns det i radhuset även 2 andra källare ägare med motsvarande disponentintyg (olika disponenter) och samma innehåll!

 

2013-03-06 Här börjar problemen även om vi var omedvetna om det då!

6 mars 2013 hade vi styrelsemöte, det sista för min räkning,  hemma hos mig (Karl-Johan Österman). Litet speciellt var det att då budget och vederlag diskuterades var endast Jonas Taipale och jag på plats från styrelsen. Vivika Elgh var även på mötet men endast några minuter på grund av ett kulturellt möte i Hangö. På mötet tar även vår disponent första gången officiellt upp frågan om vederlaget för radhusets källare. Enligt disponenten skulle vederlaget sänkas med 50%  alltså från 0,80/m2 till 1,60 och därmed höjas med 100%. Litet kryptiskt kanske? Även för Jonas Taipale  kom denna fråga helt plötsligt och ingen godkände förslaget. Förövrigt löpte styrelsemötet helt normalt!

Här hoppar jag till oktober 2013, egna regler

23 oktober 2013 begärde jag att få en kopia av protokollet för styrelsemötet 2013-03-06. Följande dag, 24.10.2013, fick jag svar av styrelseordföranden Ray Lindberg. Tyvärr finns det regler för hur styrelseprotokoll får ges ut (även om jag var 50% av deltagarna på styrelsemötet!). Ray bekräftar i samma E-mail att i mötesprotokollet har noterats att styrelsen inte godkände disponenten Ann-Mari Janssons förslag angående radhusets källare. Det var det jag ville kontrollera så allt är OK!

Här hoppar jag till maj 2014, vad är sant?

Efter 7 månaders väntan får jag protokollet från mötet 2013-03-06, Beslutet, som  Ray Lindberg bekräftat att är noterat i protokollet, saknas. Styrelsemedlemmen Vivika Elgh har nu även deltagit i hela mötet. Frågan är om protokollet har skrivits om efter det att  Ray Lindberg läst det. Det skulle vara naturligt med tanke på följande stycke. Eller hemsk tanke, har Styrelseordförande  Ray Lindberg ljugit för mig? Nu har protokollet i alla fall korrigerats i enlighet med Rays och min åsikt.

 

Tillbaka till april 2013, Är vi i Nord Korea?

Efter bolagsstämman 2013 sände disponenten till oss i radhuset en vederlagsräkning, som går emot styrelsemötets beslut. Vårt vederlag steg delvis utan bolagsstämmobeslut med 100%. Vi godkände inte disponentens beslut, jag meddelade min närmaste granne att det var ett misstag, som skall korrigeras fortast. Jag hade ju själv deltagit i styrelsemötet som inte godkände disponentens förslag. 7 maj 2013 erhöll jag Disponentens E-mail där hon meddelar att hon kontaktat 2 jurister, 1 anonym för mig samt vanhempi lakimies OTM Kristel Pynnönen från Kiinteistöliitto som anser att det höjda vederlaget är korrekt även om bolagsordningen inte känner till ett dyligt vederlag. Citat "Jos vastikeperuste ei ilmene yhtiöjärjestysmääräyksestä, on määräys lainvastainen ja mitätön".skrev vanhempi lakimies OTM Kristel Pynnönen i det skriftliga utlåtande några månader senare! Nu vet jag inte vad jag skall göra mera" skrev disponenten Ann-Mari Jansson och visst ville jag hjälpa.

Jag kontaktade bolagets revisor Lars-Ove Backman 13 maj 2013 och fick svar nästan omgående. Bolagsordningen bör skrivas om så att alla kombinationer bostad-affärslägenhet-källare och så vidare finns specificerat. Tills det bör vederlaget vara som före förhöjningen. Enkelt och klar, jag sände en kopia av Lars-Ove Backmans brev till styrelsemedlemmarna, disponenten hade redan erhållit detsamma. Styrelsens svar "det finns andra åsikter" och lämnade revisorns utlåtande utan åtgärder. Revisorn är anställd av bolagsstämman för att övervaka styrelsen. Att sedan styrelsen nonchalerar revisorns utlåtande är nog mer än skandal! Skulle styrelsen ha godkänt revisorns meddelande skulle hela affären vara över, men så blev det inte. Alldeles speciellt är att vår disponent Ann-Mari Jansson meddelat vår revisor att Fastighetsförbunder och en anonym jurist från Andelsbanken Raseborg ansett att vederlaget enligt senaste tolkning bör vara 0,5. Disponent Ann-Mari Jansson har senare meddelat att Fastighetsförbundet aldrig ansett att 0,5 är det korrekta, Att den anonyma juristen vid Andelsbanken Raseborg kommit till resultatet 0,5 är inte troligt då bolagsordningen endast anger alternativen 0,25 och 1,00 då det gäller bostader. REVISORN HAR ALLTSÅ FÅTT AV DISPONENT OCH STYRELSE LÖGNAKTIGT BESKED! Det lögnaktiga påståendet har inte påverkat revisorns åsikt!

Styrelseordföranden Ray Lindberg meddelar mig att den nya styrelsen skulle behandla saken. Så sker 5 juni 2013, men tyvärr kunde  Ray Lindberg av oklar anledning inte meddela oss styrelsens beslut. Efter över 1 månaders väntan meddelade disponenten Ann-Mari Jansson 11.07.2013 att jag (vi) åtminstone tillfälligt förlorat. "Styrelsen kunde ha gjort ett annorlunda beslut, men såhär blev det även om beslutet inte är slutgiltigt".  Enligt samma E-mail har styrelsen godkänt juristernas muntliga uttalande fullt vederlag eller (3,20). 

Men nu det mystiska, enligt  styrelseprotokollet från 5 juni 2013 lyder texten "Lägenheterna D41-D43 skulle enligt senaste tolkning (kontroll med jurist vid Andelsbanken Raseborg och Fastighetsförbundet) betala vanligt vederlag 3,20/m2 + källare 0,80/m2. Alltså precis enligt bolagsordningen. Trots utlåtande betalar vi fortfarande enligt 1,60! Senare, datum saknas, har disponent Ann-Mari Jansson tillagt med penna "muntligt" och ändrat 0,80 till 1,60!. Enligt samma protokoll har styrelsen inte gjort något vederlagsbeslut!

Här hoppar jag till Bolagsstämman 16.06.2014

På bolagsstämman undrade jag hur Fastighetsförbundet kan ha så olika åsikter angående radhusets källarvederlag:  koefficient 0,25  0,50 och 1,00. Disponent Ann-Mari Jansson meddelade att Fastighetsförbundet inte angett  koefficient 0,50 i sina utlåtande.  Tydligen har korrigeringen till 1,60 varit ett "misstag" och 0,80  det korrekta? Fråga jurister (och disponenter) svaren blir intressanta. Men varför skriva ett styrelseprotokoll som inte stämmer med verkligheten?

 

Domstolsbeslut, nej absolut inte!

I oktober 2013 beslöt jag att något måste göras. Vi hade nu betalat ett felaktigt vederlag i ca 6 månader. Jag beslöt att helt enkelt låta en domstol tolka vår bolagsordning. Kontaktade FOLKSAM, som meddelade att min hemförsäkring täcker största delen av kostnaderna. Folksams jurist ville att jag skulle sända in följande dokument, som jag har rätt till enligt aktiebolagslagen. Styrelseprotokoll AOYL7:6.2§ samt bolagsstämma protokoll AOYL 6:23.4§.

1. Kopia av styrelsemötets protokoll angående beslut att ändra grunderna för vederlaget då det gäller radhusets källare
2. Kopia av bolagsstämmans protokoll angående beslut att ändra grunderna för vederlaget då det gäller radhusets källare
3 Kopia av styrelsens meddelande  (till mig) angående förändring av grunderna för vederlaget och den höjning av bolagsvederlaget förändringen medför då det gäller Museigatan 2 D 41.

Tyvärr, nu gjorde jag ett ordentligt misstag! Jag lät Styrelseordförande  Ray Lindberg förstå vad jag behövde protokollen till och då blev det stopp! 24.10.2013 får jag besked att dokumenten jag begärt finns men....

"Angående leverans av dokument, så kan vi tyvärr inte ge ut något idag ännu. Vi måste vänta på att vi har utlåtande från Kiinteistöliitto först och sedan samlar vi ihop all tillgänglig information som berör ämnet. Det finns också skilda bestämmelser över hur man får ge ut styrelsedokument, så det är inte något man bara kopierar upp och delar ut. Hur som helst är det ju också bäst för dig att ha allt tillhanda sedan på en gång om du skall berätta vidare om saken" Slutsats: det är bättre för mig att styrelsen inte följer Finlands lag och i detta fall Bostadsaktiebolagslagen!!! Folksam har alltså begärt 3 dokument, men måste vänta på ett fjärde som Folksam inte beställt!

Jag meddelade att jag vidare sänder meddelandet till Folksams jurist, som begärt dokumenten.  Ray Lindberga svar kom som en bumerang "Nå, skulle vara trevligt om du inte hotade med juristen för varje svar jag vänligen försöker ge"?  Ray Lindberg har även känt sig hotat då jag meddelat att brevväxlingen som E-mail även läses av andra än mottagaren (K-J). I allmänhet anses det korrekt att meddela om tredje part även läser personliga  brev.

Bolagsstyrelsen lyckades alltså avvärja ett domstolsbeslut angående tolkningen av Bolagsordningen, som jag skulle ha bekostat. Ray har flera gånger skrivit "vi har behandlat frågan väldigt ingående och helt enligt alla regler o.s.v.". Kanske det ändå finns ett skelett i garderoben eller kanske domstolsbeslutet även gett kommentaren "det finns andra åsikter". Något styrelsebeslut angående Folksams begäran finns inte angivet i styrelseprotokollen.

Jag hoppar igen, denna gång till april 2015

Jag är nog ganska frusterad på hela denna "soppa" som styrelseordförande  Ray Lindberg kallar den. Folksam väntar fortfarande efter över 500 dagar (25.04.2015) på begärda kopior, därtill har jag begärt kopior av de styrelseprotokoll som beröra radhusets källare under perioden 1.1.2014 - 15.06.2014. På dessa har jag väntat över 300 dagar. Enligt Bostadsaktiebolagslagen har jag rätt att få dokumenten ovan.

Här börjar otrevligheterna och de fortsätter tyvärr!

Folksams jurist har nu väntat i 531 dagar på 3 stycken dokument som de enligt Ray Lindbergs löfte skall få. Också på styrelseprotokollen 1.1.2014 - 15.06.2014, som berör radhusets källare har jag nu väntat i 315 dagar. Jag tycker själv att jag haft ett fantastiskt tålamod, men nu är det slut. Jag meddelar disponent Ann-Mari Jansson att jag inom 10 dagar gör en polisanmälan om jag inte får dokumenten. Mitt brev och förtydligande till vår disponenten 7.4.2015  gav mig styrelseprotokoll nr 2/2014. De övriga saknas fortfarande. Får tydligen ta till litet hårdare metoder, men väntar någon vecka enligt orsak som framkommer senare

Styrelsebeslut att förbjuda disponenten att följa lagen!

Jag var nog chockad på bolagsstämman 16.06.2014 då vår disponent Ann-Mari Jansson berättade att det var styrelsens beslut att hon inte fick ge ut de dokument jag begärt och har rätt till enligt bostadsaktiebolagslagen! Jag tappade nog helt koncentrationen. Kan detta faktiskt vara möjligt? Senare har det visat sig att beslutet att förbjuda disponent  Ann-Mari Jansson att ge ut de dokument Folksam begärt inte har protokollförts! Kanske beslutet ändå gjorts då de närvarade styrelsemedlemmarna inte protesterade!

LÖGNER

Det har nu visat sig (juli 2015) att de dokument Folksam begärt och styrelseordförande Ray bekräftat att finns och lovat att FOLKSAM skall få INTE FINNS och har aldrig funnits!  Har faktiskt styrelsen i vårt bolag förbjudit vår Disponent att ge ut dokument som inte finns???? Varför ge Folksams jurist helt felaktiga uppgifter? Det känns inte trevligt att efter nästan 2 års väntan meddela Folksam, tyvärr de dokument som Bostads AB  Lantmannagården i flera repriser lovat att ge ut har aldrig funnits!

 

Återgår till tiden November 2013

11.11.2013 började jag bli desperat. Kontaktade via advokat Klas Weckman juris doktor Johan Bärlund, professor i privat juridik vid Helsingfors Universitet, med domar rättigheter. Johan Bärlunds svar var samma som revisor Lars-Ove Backmans, litet mera mångordigt bara. Bolagsordningen är klar och vederlags koefficienten bör vara 0,25. Styrelsen erhöll Johan Bärlunds utlåtande, men ansåg att det inte vara värt att notera i protokollen. Antagligen anser sig styrelseordförande Ray Lindberg ha betydligt högre juridisk kompetens än en juris doktor!

Johan Bärlunds utlåtande hittar du här!  

Visst blev jag glad, när jag erhöll professor Johan Bärlunds utlåtande, samma åsikt som vår revisor och en mängd andra förståsigpåare. Nu skall väl såväl disponent som styrelsen godkänna utlåtandet?
Men nej, styrelsens svar "det finns andra åsikter" så utlåtandet hade ingen betydelse!


Januari 2014, något måste göras POLISANMÄLAN!

10.1.2014 Vi har nu betalat ett olagligt vederlag i 8 månader. Alla skriftliga utlåtanden av jurister och lagkloka är eniga om att den olagliga delen av vårt vederlag bör returneras. Jag är desperat och då jag nu har Andelsbanken Raseborgs jurists, Fastighetsförbundets jurists, revisor Lars-Ove Backmans, Advokat Klas Weckmans och Juris doktor Johan Bärlunds samstämmiga utlåtanden meddelar jag styrelsen att jag inom några dagar begär att polisen undersöker om brott begåtts. 2 dagar senare har vi de felaktiga vederlagen på våra bankkonton. Även de här besluten, att ändra vederlagen och återbetalning har gjorts utan att det protokollförts!

Jag erhöll ett vänligt brev från styrelseordföranden  Ray Lindberg.  Ray Lindberg meddelade att för hans del var hela denna "soppa", som han kallade den, avslutad, vilket naturligtvis gladde mig. Det var riktigt skönt att inte fundera på källare under ett flertal månader! Tyvärr stämde inte det uttalandet heller, men mera om det i följande stycken!

 

Fastighetsförbundet ger ett utlåtande!!

Fastighetsförbundets utlåtande 26.03.2014


Utdrag från Fastighetsförbundets utlåtande:

Korostettakoon kuitenkin, että taloyhtiön vastikepykälä on erittäin tulkinnanvarainen ja lopullinen tulkinta tässä yksittäistapauksessa ratkaistaan viime kädessä tuomioistuimessa."

Här följer disponent Ann-Mari Jansson skriftliga  sammandrag  till Bolagsstämman.  

”Från fastighetsförbunds utlåtande framgår att vederlaget för nämnda källare m2 borde vara 1,0 x bostadsvederlag eftersom inget nämns i bolagsordningen”.

Här bör kanske betonas att det i framtiden vore bra om åtminstone någon i styrelsen även behärskar finska.

Disponent Ann-Mari Janssons författade bolagsordning är oklar till många delar. Men varför önskade styrelseordförandena Ray Lindberg och Jonas Taipale föra tvisten till Tingsrätten? Enligt styrelseordförande Jonas Taipale handlare tvisten om 40 euro per månad. Skulle det inte ha varit enklare och billigare att göra en ny och klar Bolagsordning.

Litet biologi

Kinesisk Ullhands krabba
  Svenskt namn: Ullhands krabba
 Vetenskapligt namn:Eriocheir sinensis
  Familj: Eriocheir
 Ordning; Tiofotade kräftdjur

Förekommer sparsamt i södra Finland. Några enstaka krabbor och fångats i Uleåborgstrakten
 

Om du orkar läsa igenom  Fastighetsförbundets utlåtande märker du att det inte på något ställa sägs klart att vederlagskoefficienten bör vara 1.

I utlåtandet anges 4 gånger att om styrelsen vill ha ett korrekt utlåtande bör en domstol behandla frågan. Även D41:s ägare kan föra saken till domstol för att få ett korrekt slutgiltigt beslut.

A. Enligt fastighetsförbundets utlåtande gäller att om bolagsstämman 2014 anser att vederlagskoefficienten bör vara 0,25 så får källarna i radhuset inte användas som sovrum eller dylikt. Eller omvänt. Om källarna endast får användas som ”källare” bör vederlaget vara 0,25. Revisor Lars-Ove Backman har meddelat styrelsen att våra källare på grund av brandskyddsbestämmelser inte får användas som vanligt bostadsrum. Även rumshöjden och saknande av fönster bevisar att Lars-Ove Backman har rätt. Ganska enkelt att tolka Fastighetsförbundets åsikt, tyvärr inte för disponent och styrelse.

B. Styrelsen har meddelat Fastighetsförbundet att vi i radhuset för källardelen betalat vanligt vederlag (1,0) som för bostadsrum fr.o.m. april 2013 till juni 2014. Vi har alltså enligt styrelsen betalat utan att protestera. Det stämmer inte för hela perioden betalade vi enligt koefficient 0,25. I och med att styrelsen har gett Fastighetsförbundet felaktiga uppgifter, kanske också andra, kan inte Fastighetsförbundet ge ett korrekt svar. Tingsrätten har tydligen märkt detsamma och nämner inte hela utlåtandet i sitt sammandrag litet senare.

Juris doktor Johan Bärlunds kommentar. Jag är förundrad över Kiinteistöliittos utlåtande men "Eftersom styrelsen föreslår ett nedsatt vederlag för källarutrymmet, medger den ju att det inte är fråga om bostadsutrymmen. Och då är det ju enbart den bestämmelse i bolagsordningen som föreskriver vederlaget 0,25 x bostadsvederlaget som kan bli aktuellt att tillämpas, eftersom ordalydelsen även passar in på de fall då källarutrymmet är anknutet till en bostad".

Min kommentar:, Bolagsstyrelsen och senare även bolagsstämman har alltså godkänt 0,25 genom att rösta på 0,50. Juridik är ibland riktigt roligt, hoppas att styrelsen är av samma åsikt!

Styrelsen lyckas komprimera 8 A4 sidor till några rader på svenska. Styrelsen kommer med ett eget kompromiss förslag, källarna i radhuset är varken källare eller bostadsutrymmen. Inte äns Kiinteistöliitto kom på denna finurliga tolkning som inte heller bolagsordningen känner! Citat "Jos vastikeperuste ei ilmene yhtiöjärjestysmääräyksestä, on määräys lainvastainen ja mitätön"! Följande citat "Yhtiökokous ei voi lähtökohtaisesti päättää vastikkeiden jakautumisesta osakkeenomistajien kesken muuten kuin noudattaen yhtiöjärjestyksen mukaisia maksuperusteita". 

 

EXPERTER FINNS DET GOTT OM - KANSKE?

Styrelsen har beslutat att inte godkänna Andelsbanken Raseborgs ( OP Raseborg) jurists muntliga (?) utlåtande,  att inte godkänna revisors Lars-Ove Backmans skriftliga utlåtande, att inte godkänna Professor, juris doktor Johan Bärlunds skriftliga utlåtande, att inte godkänna Fastighetsförbundets muntliga (?) uttalande och att inte godkänna för dyra pengar inskaffat skriftligt utlåtande från Kiinteistöliitto!

Citat från Styrelseordförande Ray Lindbergs
brev 19.12.2013 "vi är inte experter i den här frågan inom styrelsen och vi måste således ty oss till utomstående experter och vi måste kunna lita på vad de säger"!

Styrelsen litar inte på utomstående experter, erkänner att den egna kunskapen inte räcker, så vad göra?

Deltagarna i BOLAGSTÄMMAN16.06.2014 får 3 alternativ att analysera bolagsordningen och bostadsaktiebolagslagen! På 10 minuter är resultatet klart. Minoriteten betalar mera och därmed betalar majoriteten mindre! Garanterat inte korrekt enligt bolagsordningen och helt fel enligt bostadsaktiebolagslagen! "Yhtiökokous ei voi lähtökohtaisesti päättää vastikkeiden jakautumisesta osakkeenomistajien kesken muuten kuin noudattaen yhtiöjärjestyksen mukaisia maksuperusteita"

 

Bolagsstämman 16 juni 2014

Jag behandlar enbart punkt 14 här. Resten kommer senare
Besluta om "källarvederlaget" för kombination bostad + källare

Styrelsen meddelade skriftligt citat "Från fastighetsförbundets utlåtande framgår att vederlaget för nämnda källare m2 borde vara 1,0 x bostadsvederlag eftersom inget nämns i bolagsordningen ".Enkelt och klart, tänk att Kiinteistöliitto behövde hela 8 A4 sidor för samma meddelande. Läs utlåtandet, kanske Kiinteistöliittos uttalande inte var riktigt så klart? Kanske styrelsens översättning är direkt missvisande?

Styrelsen föreslår vederlaget för källare m2 till 0,5 x bostadsvederlag. Citat "Jos vastikeperuste ei ilmene yhtiöjärjestysmääräyksestä, on määräys lainvastainen ja mitätön"!

Före kallelsen till bolagsstämman begärde jag muntligen att styrelsen skulle bifoga revisorns och Juris doktor Johan Bärlunds utlåtande med handlingarna. Styrelsen godkände inte detta antagligen för att det helt gick emot styrelsens förslag. Bara besvärligt om det finns olika åsikter!

Styrelsens förlag godkändes med överväldigande majoritet, annat var inte att vänta.. En kommentar från  aktieägaren Per-Olof Karsten var när han såg fotografierna från min källare "vem skulle betala något för såna här källare" och därefter röstade han för förhöjningen!
Någon tycker säkert att jag borde ha besvärat mig mot bolagsstämmans beslut. Enligt Kiinteistöliittos utlåtande "Jos vastikeperuste ei ilmene yhtiöjärjestysmääräyksestä, on määräys lainvastainen ja mitätön", var det onödigt!.

 

Bolagsstämman 16.06.2014, sammandrag.

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag. Här gick mycket fel, en bolagsstämma kan inte rösta om olika alternativ då det gäller vederlagen enligt Bostadsaktiebolags lagen, bolagsstämman kan inte ändra grunderna för vederlag utan att bolagsordningen förnyas, bolagsstämman kan inte höja grunderna för vederlag utan att respektive aktieägare godkänner det, det får inte finnas mera röster än det finns deltagare + fullmakter. Många frågade på mötet om faktiskt allt nu går rätt till, men fick ett lugnande svar av vår Disponent Ann-Mari Jansson. Bolagsstämman har rätt att göra till och med olagliga beslut, men om styrelsen sedan verkställer dem gör sig styrelsen skyldiga till brott. 


Vi fortsätter, protokoll, Folksam ....

Kommentar 19.04.2015. Jag har nu efter nästan ett års väntan erhållit de styrelseprotokoll som berör "källarna". Även protokollet från Bolagsstämman 2014 erhöll jag med 4 veckors försening.  

 

  1. Mitt meddelande till styrelsen för Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs 2014-07-27

    Bolagsstämman beslöt 16.06.2014 att vederlaget för radhusets källare beräknas enligt koefficient 0,50. Enligt bolagsordningen förekommer inte ett dylikt vederlag, varför enligt Kiinteistöliitto beslutet är ogiltigt. Professor jur. dr Johan Bärlund är på samma linje och anser att bolagsstämman rent juridiskt har beslutat att grunden för vederlaget då det gäller radhusets källare är såsom tidigare eller 0,25.

    Styrelsens svar var litet förvånande, då ur svaret framkommer att styrelsen inte kan ändra på styrelsebeslut eller Bolagsstämmobeslut


Nu kunde en ansvarsfull styrelse och disponent ha förhindrat en kostsam rättegång

Styrelsens enda "bevis" Fastighetsförbundets oklara utlåtande har redan en domare förkastat. Det gjorde även domaren i Tingsrätten litet senare!

Jag hade vår revisor Lars-Ove Backmans klara besked, Johan Bärlunds klara besked, enligt styrelseprotokoll även juristen vid Raseborgs Andelsbank och Fastighetsförbundets åsikt. Bostadsaktiebolagslagen, relativt ny från 2010 har ett enkelt och klart språk, därtill finns det en massa anvisningar från såväl Justitieministeriet, Fastighetsförbundet, Disponentcentralen o.s.v. Antagligen har styrelsen och disponenten inte haft intresse att fördjupa sig i problematiken, som endast styrelsen och disponenten anser att finns!

Eller som min jurist skrev efter att ha gått igenom hela korrespondensen mellan mig och styrelsen: normalt kontaktar jag motparten för att försöka hitta en förlikningsväg. Denna gång anser jag att det är onödigt!


Nya jurister och nya besked 08.08.2014

En ny jurist, men slutsatsen är densamma som alla andras. Vederlaget skall vara 0,25! Och några andra möjligheter finns det inte enligt Bolagsordningen!
Folksam har redan meddelat att de kommer att kräva alla domstols och advokatkostnader betalas av Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs. Här är alla jurister av samma åsikt, ja utom Andelsbanken Raseborgs ( OP Raseborg) anonyma jurists muntliga uttalande nummer 2 (om det finns?), så egentligen borde det inte finnas något oklart! Dyrt blir det, men Lantmannagården har ganska mycket på bankkontot så det är inget problem.

Till Västra Nylands Tingsrätt 09.09.2014

Jag hade redan före bolagsstämman 16.06.2014 funderat att för hela "soppan" till domstol och även meddelat vår disponent mitt beslut.
- Vår revisor Lars-Ove Backman har skriftligt meddelat att vederlaget bör beräknas enligt 0,25 enligt gällande bolagsordning
- Fastighetsförbundet har hela 5 gånger skriftligt rekommenderat styrelsen att problematiken förs till domstol men även enligt min tolkning att vederlaget bör vara 0,25.
- Juris doktor, professor Johan Bärlund ansåg att jag behöver en jurist, speciellt som även återbetalning av kapitallånet strider mot Bostadsaktiebolags lagen och Bolagsordningen.
-8 jurister har meddelat sin åsikt, därav en domare. En del svar är litet kryptiska  men jag tolkar svaren så att 7 + vår revisor anser att grunden för vederlaget då det gäller radhusets källare bör vara 0,25.
- Jurist (en eller flera) vid Andelsbanken Raseborg  har enligt styrelseprotokollen angett att 0,25 är den korrekta eller att 0,50 är den korrekta och därtill även litet senare via Tingsrätts protokoll att 1,0 är den korrekta koefficienten. Antagligen får hen rätt!!

Från fastighetsförmedlare blir jag rekommenderad Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy, specialister just på fastigheter och bostadsaktiebolag. Kontaktar dem och processen började. På grund av att jag erhöll mötesprotokollet från Bolagsstämman 16.06.2014 betydligt senare än lagen föreskriver blev det litet skyndsamt. Vi hade endast 1 månad på att inlämna vår protest till Tingsrätten. Vi lyckades, 9 september 2014 var vår skrivelse avsänd. sammanlagt 40 sidor. Om någon är intresserad kan jag sända en kopia, men innehållet finns i stort ovan.

Bostads AB Lantmannagårdens juridiska ombud Peter Högnäs från OP Raseborg har meddelat Tingsrätten

 Att D41 (min) källare står i förbindelse med en affärslägenhet. Stämmer inte.

 Att vi betalat enligt koefficient 1,0 från våren 2013 – juni 2014, Stämmer inte, vi betalade enligt 0,25.

 Att styrelsen vänligen ville sänka vårt vederlag med 50%. Stämmer inte styrelsen ville höja vårt vederlag med 100%.

 Med beaktande av rättegångskostnadernas omfattning och även det faktum att kärandens intresse i ärendet är ca 40 euro i månaden skall kärande oberoende utgången i målet förpliktas ersätta svarandebolagets  rättegångskostnader. Stämmer inte, det gäller totalt euro 4750,52 för det första året och därefter ungefär lika mycket i fortsättningen.

Därtill hänvisar styrelsen via Peter Högnäs OP Raseborg till en ny bolagsordning som inte finns?????

Styrelsen meddelar även via Peter Högnäs, OP Raseborg att då vi i radhuset inte vänligen godkänner en sänkning i sämja från 0,80 till 1,60 (?)  kommer vårt källarvederlag oberoende av dom att i fortsättningen vara 3,20. Detta har alltså styrelsen meddelat Tingsrätten före dom givits! Kanske inte så klokt att meddela Tingsrätten ”Vi struntar i era beslut” 

Västra Nylands Tingsrätts dom gavs 4.5.2015 (här direkta citat)

 

Påstått felaktigt vederlag för källarutrymme som hör till lägenhet D41

I 5§ bolagsordningen fastställs grunden för bostadsvederlaget. Bolagsordningen har ansetts lämna rum för tolkning av vilken orsak bolagsstämman har fattat beslut om grunden för bostadsvederlaget för de källarutrymmen som anknyter till bostäderna D41, D42 och D43 (protokollets punkt 14)

Enligt bolagsordningen (5§ 4 mom.) utgör vederlaget för i källarplanet befintliga utrymme, som inte står i förbindelse med ovan liggande affärslägenhet, 0,25 gånger bostadslägenheternas vederlag. Grunden för beräkningen av vederlagets storlek för lägenheterna utgörs av golvytorna (bolagsordningen 5§ 1 mom).

Såsom framgår ur bolagsordningen (5§ 3 och 4 mom.) ska vid fastställande av bolagsvederlaget beaktas att det föreligger två olika slag av källarutrymmen; dels sådant källarutrymme som står i förbindelse med affärslägenhet och för vilket uppbärs vederlag enligt koefficient 0,5 (5§ 3 mom), dels sådant källarutrymme som inte står i förbindelse med affärslägenhet och för vilket uppbärs bolagsvederlag enligt koefficient 0,25 (5§ 4 mom.).

Såsom framgår ur 4§ bolagsordningen ingår det i lägenheterna D41 - D43 såväl bostads- som källarutrymmen (enligt bolagsordningen ingår det i kärandens lägenhet D41 golvyta 97+51 m2, varav 51 m2 utgör källarutrymme). Ifrågavarande i bolagsordningen såsom källarutrymme nämnda del är belägen i byggnadens källarvåning och den är även faktiskt byggd för användning såsom källare. Det i källaren befintliga utrymmet lämpar sig inte för boende, efter där saknas sådana fönster som fordras av boendeutrymmen. Dessutom ät utrymmet lägre än boendeutrymmen  och det saknas en sådan slutlig bearbetning som är sedvanlig för boendeutrymmen.

Enligt sin tidigare praxis har bostadsbolaget uppburit ett vederlag för lägenheternas D41 -D43 källarutrymmen enligt koefficient 0,25. På grund av meningsskiljaktigheter som uppstått om bolagsordningens innehåll har svarandebolagets styrelse hänför frågan om bolagsordningens tolkning att avgöras av bolagsstämman. Bolagsstämman har 16,6,2014 beslutit att vederlag enligt koefficient 0,5 ska uppbäras för ifrågavarande källarutrymmen.

Bolagsstämmans beslut är i strid med bolagsordningen, vilket även konstaterats i protokollet. Något sådant alternativ att för ett källarutrymme som står i förbindelse till bostadslägenhet skulle uppbäras ett vederlag enligt koefficient 0,5 förekommer inte i bolagsordningen.

Avgörande är att bolagsstämmans beslut är i strid med bolagsordningen och lagen om bostadsaktiebolag. Eftersom beslutet i protokollet konstaterats vara i strid med bolagsordningen, bör den häromständigheten anses ostridig. Följaktigt är beslutet ogiltigt.

Käranden har varken vid bolagsstämman eller senare godkänt att vederlag uppbärs i strid med bolagsordningen utan istället fordrat att vederlaget ska uppbäras för källarutrymmen som han besitter enligt koefficienten 0,25. Detta har motsvarat bostadsbolagets tidigare praxis, vilket även svarandebolagets revisor funnit riktigt och förenligt med bolagsordningen.

Enligt 3 kapitel 1 § lagen om bostadsaktiebolag är aktieägarna för att täcka svarandebolagets utgifter skyldiga att betala bolagsvederlag enligt de grunder som bestäms i bolagsordningen. En ökning av aktieägarens betalningsskyldighet gentemot svarandebolaget kräver aktieägarens samtycke enligt 6 kapitel 35§ lagen om bostadsaktiebolag. Ett beslut att uppbära vederlag i strid med bolagsordningen så att vissa aktieägarens betalningsskyldighet ökas i förhållande till andra kränker även i 1 kapitel 10§ avsedd aktieägarnas likställdhet.

Eftersom käranden inte gett sitt samtycke till beslutet att uppbära vederlag i strid med bolagsordningen, har bolagsstämman inte giltigt kunna besluta om att uppbära vederlag på en grund som är i strid med bolagsordningen.Västra Nylands Tingsrätts Dom

Västra Nylands Tingsrätt konstaterar att stämmobeslutet, som upptagits i punkt 14 i protokollet för bolagsstämman, strider mot bestämmelserna i 5 § 4 mom. i nu aktuella bolagsordning och bestämmelsen om aktieägares likställighet enligt 1 kapitel 10§ lagen bostadsaktiebolag.

Enligt 23 kapitel 2§ lagen om bostadsaktiebolag är ett stämmobeslut ogiltigt, om beslutet klart strider mot den likställighetsprincip som avses i 1 kap. 10§ och sådant samtycke av en aktieägare som avses i 6 kap. 28§. I målet är ostridigt att käranden inte har gett sådant samtycke som avses i sistnämnda lagrum.

I 24 kapitel 4 § om bostadsaktiebolag stadgas att ett beslut kan genom en dom med anledning av klandertalan förklaras ogiltigt eller ändras på yrkande av käranden. Enligt bestämmelsen kan på yrkande av käranden kan bolaget samtidigt förbjudas att verkställa ett ogiltligt beslut.

Med beaktande av ovan sagda förklarar tingsrätten stämmobeslutet 16.6.2014 nr 14 ogiltigt såsom avses i 23 kapitel 2§ lagen om bostadsaktiebolag till den del bolagsstämman beslutit att vederlaget för källarutrymmet som hör till lägenhet D41 fastställs till 0,5 gånger bolagsvederlaget för lägenheten ifråga och förbjuder verkställigheten av beslutet till den här delen.

Käromålet godkänns till den här delen.


Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs disponent Ann-Mari Jansson, styrelseordförande Jonas Taipale och styrelsemedlemmen Vivika Elgh  godkänner Västra Nylands Tingsrätts dom 4.5.2015 som får laga kraft 4.6.2015.

Det finns även en tredje styrelsemedlem, men som ny medlem hade hen inte möjlighet på grund av tidsbrist (någon vecka) att sätta sig in i juridiken utan fick lita på de "gamla" styrelsemedlemmarna och disponentens sakkunskap. Tyvärr!

Disponenten och styrelsen har accepterat att de gjort beslut som strider mot:

Bostadsaktiebolagslagen: 1 kapitel 10 § (2 olika deldomar), 2 kapitel 2 § 3 moment, 2 kapitel 4 § 2 moment,  3 kapitel  1 §, 3 kapitel 4 § (2 olika deldomar), 6 kapitel 28 §, 23 kapitel 1 § (två olika deldomar), 23 kapitel 1 § 1 punkten. 23 kapitel 2 § samt kapitel 23 4§.

Därtill hänvisat till Högsta Domstolens dom av 2009:22 Punkt 22 vilket inte godkännes

RP 24/2009rd
 
Rättslitteratur; Jauhiainen Jyrki - Järvinen Timo A, - Nevala Tapio Asunto-osakeyhtiölaki Hki 2010 s. 63


Bostads AB Lantmannagårdens bolagsordning: 4 §, 5 §,  5 § 1 moment, 5 § 2 moment,  5 § 3 moment (2 olika deldomar) , 5 § 4 moment (2 olika deldomar),  6 § (2 olika deldomar), 6 § 1 moment (2 olika deldomar), 8 §

Därtill vilseledande disponentintyg daterat 29.10.2013

Västra Nylands Tingsrätt hänvisar därtill rättegångsbalken: 5 kapitel 27a §, 21 kapitel 1 § och 21 kapitel 3 §.

Egentligen påbörjades "soppan" som  Ray Lindberg kallade vederlags problematiken redan under hans tid som ordförande. På grund av att styrelseprotokollen från hans tid är synnerligen bristfälliga kan jag inte nämna övriga styrelsemedlemmars namn. Deltagande styrelsemedlemmar i mötena är åtminstone delvis felaktiga, därtill har åtminstone 1 beslut protokollförts utan styrelsebeslut samt cirka 7 styrelsebeslut inte protokollförts.

Mina (Karl-Johan Österman) kommentarer:
 
NYTT REKORD! Vi kan vara stolta, inget vanligt bostadsaktiebolag torde ha fått en fällande dom, sedan den senaste bostadsaktiebolagslagen togs i bruk, där styrelse och disponent lyckats göra lagstridiga beslut mot sådana massor av paragrafer! Eller borde vi skämmas? Jag menar styrelsen!

NYTT PREJUDIKAT! Här kan vi igen vara stolta! Domen angående kapitalvederlag torde vara den första sedan den senaste bostadsaktiebolagslagen togs i bruk. Om något bostadsaktiebolag i framtiden strider om kapitalvederlagen kommer domen mot Lantmannagården i Ekenäs att nämnas! Att vår styrelse och disponent ifrågasatte justitieministeriets kunskaper och anvisningar då det gäller kapitalvederlaget var nog mera än dumdristiskt.

MODIGT, ANSVARSLÖST, RISKABELT, KRIMINELLT (välj själv)
Styrelsen vågade ge Tingsrätten helt felaktiga uppgifter (straffbart?)

Rent moraliskt anser jag att disponent och styrelserna valda 2013 och 2014 borde ersätta bolaget för helt onödiga rättegångskostnader. Alla styrelsens vederlagsförändringar förbjöds av Tingsrätten. Juridiskt kan någon aktieägare även fortsätta processen, bör ske inom 5 år! Styrelsen nämnd ovan med Jonas Taipale som ordförande är ett minne blott, de gamla styrelsemedlemmarna + suppleanten från 2013, då hela härvan började, är inte mera styrelsemedlemmar. Kanske vi återgår till lag och ordning?


På allmänhetens begäran bifogas revisionsberättelserna för 2013 och 2014!
Önskar revisorerna  Lars-Ove Backman (1.1.-31.12.2013) och/eller Mikael Söderlund (1.1.-31.12.2014) kommentera Västra Nylands Tingsrätts dom utgående från revisionsberättelserna är Ni välkomna!


Bolagsstämman 30.06.2015

Det blev litet frågetecken då jag nämnde att styrelsen önskade sänka mitt vederlag från 0,80 till 1,60. Nu förstår jag ingenting (Per-Olof Karsten) och det förstår nog inte jag heller. Citat från styrelsens meddelande till Tingsrätten "enligt en korrekt tolkning av bolagsordningen skall som sagt vederlagets multiplikationskoefficient vara 1,0 inte 0,5. Detta betyder i praktiken att ändringen till 0,5 är en minskning av vederlaget från 1, inte en höjning från 0,25". En minskning alltså från 1 som vi aldrig betalat!
Nej, Karsten, Tingsrätten förstod inte heller "bevisföringen". I och med att vår disponent Ann-Mari Jansson inte godkände styrelsens citatet ovan förstod jag att det var lönlöst att fortsätta "diskussionen". Säkert enklare och klara med några skriftliga inlägg eller hur?

På begäran av bolagsstämmans ordförande om förklaring till varför Bostads AB Lantmannagården blivit dömd i Tingsrätten förkarade styrelsordförande Jonas Taipale hur svårt det nu är för honom att få ett nytt jobb. Stämmer säkert, du har nog skäl att vara orolig, men vad hade det att göra med Tingsrättens dom. Någon förklaring fick inte bolagstämman och lika tyst var även vår disponent Ann-Mari Jansson.

Styrelseordförandena Ray Lindberg (2013) och styrelseordförande Jonas Taipale ansåg att vår revisors anvisningar då det gäller bolagsordningen och aktiebolagslagen inte är tillförlitliga. Ändå föreslog styrelseordförande Jonas Taipale att samma revisor skall få fortsätta för perioden 2015/2016? Kanske inte så konsekvent, men jo det var rätt beslut. Även Tingsrätten ansåg att revisorns anvisningar var helt korrekta och styrelsernas fundringar helt förkastliga.!

Jonas Taipale - du berättade på stämman att jag sänt 100-tals E-mail till dig, disponent och styrelse. Perioden oktober 2013 - april 2015 sände jag sammanlagt 11 E-mail till er! Varför kommer du med ett sådant lögnaktigt påstående? Förklaring tack!

Per-Olof Karsten! Du ansåg att jag borde betala alla rättegångskostnader när jag inte äns försökt diskutera med styrelsen och disponenten. Om du läser igenom hela denna skrivelse (det kommer mera senare). Vad borde jag ha gjort mera?

Jonas Taipale - du berättade på bolagsstämman att polisen förbjudit mig att ha nätsidor angående Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs! Kanske du kunde sända mig en kopia av beslutet? Nej det kan du inte! Ingen polis, varken konstapel eller chef har någonsin krävt att jag skäll stänga någon internet sida! Varför kommer du med ett sådant lögnaktigt påstående?

Jessica - du berättade med fantastiska skådespelartalanger att jag sänt (dig?) styrelsen och disponenten en massa E-mail med förskräckliga bilder av otrevliga djur och insekter! Kanske du kunde returnera ett? Nej det kan du inte, jag har aldrig sänt E-mail åt er inkluderande bilder av djur till dig, disponenten eller styrelsemedlemmar!

Ann-Mari Jansson. Du sade ett flertal gånger att jag gjort polisanmälan mot dig och styrelsen. Det har jag aldrig gjort! Däremot har styrelsen polisanmält mig med dåligt resultat. Jo, det har varit nära, som du kan läsa i texten ovan. Vi fick som nu är bevisat de olagliga vederlagen i retur och jag fick antagligen de protokoll jag begärt utom ljug-protokollen naturligtvis. Med varför kunde du inte ge protokollen genast då jag begärde dem? Och varför kunde du inte bara följa bolagsordningen utan "egna" funderingar?

Jessica - jag förstår att du nästan tänkte (du också) polisanmäla mig för mina förskräckliga E-mail. Du vet att din man gör allt rätt och så försöker jag bevisa att han har fel ja  t.o.m. gjort olagliga beslut. Jag försökte bevisa att han hade fel med utlåtande från vår revisor, från jurister ja t.o.m. från en domare, citat från bostadsaktiebolagslagen, fastighetsförbundet, disponentförbundet osv. Jag trodde faktiskt då i början att jag kunde bevisa för din man att han hade fel. Nu har även Tingsrätten gett mig rätt. Jag kan förstår att det måste kännas helt overkligt och osannolikt att Tingsrätten anser att han, Jonas Taipale din man, tillsammans med de andra förstås, gjort en massa olagliga beslut och struntat i Finlands Lag och då närmast bostadsaktiebolagslagen. Kanske din upprördhet vändes åt fel håll?

Jonas Taipale - vi talade om den eventuella nya bolagsordningen. Du nämnde att jag försökte höja vederlaget för bilplatserna  till över 300 euro per bilplats. Det var visst 32 euro mitt förslag var, matematiken kan ibland vara svår eller hur?! 

Ann-Mari Jansson. Du sade flera gånger att jag förorsakat bolaget stora rättegångskostnader. Anser du inte att du och styrelsen är skyldiga till  kostnaderna. Eller borde vi i radhuset helt snällt ha betala de olagliga vederlagen nu och för alltid, godkänna bedrägligt disponentintyg, olagliga omröstningar då det gäller såväl innehåll som röstningssätt.. Tyvärr, du gav mig inget val!

Ann-Mari, Ray, Jonas, Vivica eller Rasmus. Hittar ni något i mina skrivelser allt sedan mars 2013 (då denna soppa började)  till dags datum där jag medvetet försökt ljuga eller gett felaktiga uppgifter? Anser ni att jag gjort fel då jag begärt utlåtande av vår revisor, av juris doktor Johan Bärlund, skaffat fram kopior, fått hjälp av Fastighetsförbundet och Magistraten och meddelat resultatet till er. Också disponentförbundet (heter det så på svenska?), Justitieministeriet, Tingsrätten och Polisen i Ekenäs har hjälpt mig. Det mesta har jag förmedlat till er för att ni skulle kunna analysera och bedömma. Resultatet, knappast har ni orkat läsa igenom allt, än mindre fundera "kanske vi ändå har fel"! En helt onödig och kostsam rättegång var tydligen ert mål!

Och ni andra som blev upphetsade av Jessica, Jonas och Ann-Maris svada. Kanske en kommentar skulle vara på plats!

KOMMENTARER TACK: Kommentarerna publiceras eventuellt på denna sida. Om du äger en aktie i Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs, vänligen meddela även lägenhetsnummer. Tack! 

BOLAGSSTÄMMAN 2016

Emedan varken disponent Ann-Mari Jansson eller dåvarande styrelseordföranden Jonas Taipale ville redogöra på Bolagsstämman 2015 varför Bostads AB  Lantmannagården deltagit och förlorat en rättsprocess vid Västra Nylands Tingsrätt har jag begärt att styrelsen bifogar med handlingarna för Bolagsstämman 2016 Västra Nylands Tingsrätts dom 2015-05-04 i sinhelhet, finns även här

B. Några förtydliganden, samt därtill en del enkla frågor till tidigare styrelseordförandena Ray Lindberg och Jonas Taipale. Kanske de skriftliga svaren kan ge åtminstone något svar på den många ???? Frågorna finns även här!    

C. Kostnadsberäkning, även indirekta kostnader, för hela rättegångsprocessen.

Disponent Ann-Mari Jansson har bekräftat att hon erhållit ovannämnda begäran 07.03.2016!


A. Styrelsemedlemmarna Per-Olof Karsten och Åke Juutinen (övriga i styrelsen och disponenten var jäviga) beslöt att Tingsrättens dom skall hållas hemlig samt att aktieägarna i Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs inte bör meddelas totalkostnaden för en dyr (Euro 10.000,00 - 15.000,00) och onödig rättegång! Affärshemlighet kanske?

Kanske någon jurist från exempelvis Notariecentralen vid OP Raseborg kan kommentera. Notariecentralen har en blanco fullmakt att sköta Lantmannagårdens juridiska angelägenheter. Återkommer!

 

Finland 1917 5p grön frimärke Det självständiga Finlands första frimärke 1917.
Eliel Saainen (1873-1950) är konstnären.
 I dag värt ca 50 cent. Finns några stämplade eller ostämplade i lager om du är intresserad.
kj@kjosterman.com

Övriga www sidor angående Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs:

Del 2. Olagligt enligt Västra Nylands Tingsrätt att tvinga bostadsägarna betala euro 12598,12 extra. Även olagligt att ge affärslokalerna en extra rabatt om euro 12598,12!

Del 3. Cykelägarna jublar. En 23 m2 cykelkällare är nu 227 m2 enligt Lantmannagårdens bevisföring till Tingsrätten. Men var finns de extra 204 m2? Stulna?

Del 4. Kan en disponent skriva ett disponentintyg, som till de viktigaste delarna inte stämmer med bolagsordningen? Naturligtvis, tyckte vår disponent och bolagsstyrelse. Naturligtvis inte tyckte Västra Nylands  Tingsrätt!

Del 5. Kan en disponent och styrelse besluta vem som får representera en lägenhet med flera delägare på bolagsstämman? Naturligtvis, mindre stridigheter! Måste representanten vara delägare i lägenheten? Naturligtvis inte!


www.poliisi.fi
www.oikeus.fi
www.kiinteistoliitto.fi
www.kauppalehti.fi
www.isannointiliitto.fiwww.nordea.fi
www.vmtarvike.com Samlartillbehör, album, för frimärken, mynt, kapsyler, kort och mycket annat
www.vmstamps.com Frimärken från Hela Världen
www.kjosterman.com Frimärks och myntaffär, bara rester kvar!
www.herpetomania.fi Här hittar du en massa uppgifter om ormar, kräldjur och annat roligt 

web stats