© J Westman 2003,2004, 2005, 2006, 2008, 2011, 2012   Uppdaterat 10 dec-12

Tieteen jyviä

Excerpts from my writings on Science

Upptäcktsfärder i vetandets gränsmarker
En del fritt och kompletterat ur "BYGGSTENAR - vetenskap och teknik"
samt ur "FEM FENOMENALA MINUTER OM FENOMEN I NATURVETENSKAPEN"

TÄNKT OCH GJORT
Årtusendets teori     Antropisk världsbild   Katastrofismen kommer igen    Olösta problem
Millenialt   Vem var det som först kom på det?
Förmedlare, tolkare...   Forskning och kommunikation - kommunikation och forskning
När grundforskningen gick och blev nyttig.    Tre små ord: Vi Vet Inte.

VERKLIGHET
Det osynliga i sinnevärlden    Begriplig - men inte gratis
På tal om ingenting    Inom atomer, mellan himlakroppar
    Oändligheter av olika grad.
Alkemi, transmutation och atomer

UPPMÄTT
Astro-skalor   Måttskrönor
    En antik lärostrid.   Ett svällande Universum   Ingen brådska - bara jämn rörelse    Från månvarv till skottår.
Den märkliga gravitationskonstanten    Vår grundkonstant ljushastigheten
Vägda och befunna för lätta   

PERIODER OCH ISTIDER
Tidsstigen    Stenparken
Spår av svunna somrar    Från Vindboda till Antarktis
Mannen bakom istidskronologin
Istider och mellanistider  Recept på istider    Snöbollsjorden.
Fler än fyra istider    Mammutarnas rike   När isen smälte   

EXOBIOLOGI
Vårt liv och andras.  Marsliv efter ståhejet.

UDDA TING
Myternas Mars   Platons Atlantis
Var Svarta Havet syndaflod för 7 500 år sedan?    Flax, flax, lurifax!

Comments;Kommentarer;kommentteja:
juhaniwestman@gmail.com
Gå till historia o. teknik-sidan.
Gå till evolution-sidan.
Gå till astronomi-sidan.
Gå till rymd-sidan.
Gå till skepparhistorierna.

Tillbaka till paradsidan.