strata02.html
© J Westman 2002, 2005, 2012
Skiktet visar åldern.
  I bulletiner om vetenskapsnytt får vi ibland veta att tyska arkeologer har upptäckt en kungagrav från tidig sen-bronsålder i Syrien, eller vi får veta att australiensiska fossiljägare har hittat skelettet av en svanödla från sen mellankrittid. Varför kan dom inte säja som det är?
Detta är relativa ålders-angivelser, tidmätning utgående från skikt och avlagringar, som ibland är säkrare att ta till än absoluta tal i år eller årmiljoner. Och forskare är vana att använda dem sedan mer än två sekler.

November 2002, oktober 2012 jw.

   En kungagrav från tidig sen-bronsålder, ett svanödleskelett från sen mellankrittid. Ja de är exempel på hur forskare kan använda såkallad relativ kronologi – tidsbestämning i förhållande till något annat - i stället för absoluta årtal. Och varför gör man det då i stället för att redigt och klart berätta för oss när den syriske kungen begrovs och för hur många miljoner år sedan den australiensiska svanödlan levde?

Det är inte alla gånger är så lätt att mäta en absolut ålder i år av nånting man hittar, medan det kan vara enkelt nog att placera in fynden i tiden relativt till - alltså: i förhållande till - andra fynd. Arkeologerna började använda de relativa åldersförhållandena inom tiden före historien och geologerna och fornlivsforskarna om Jordens forntid långt innan det fanns andra metoder att bestämma åldern. Det är fortfarande mest praktiskt, för då är man inte beroende av absolut ålder, som dessutom kan bli fel.

Dansken Niels Steensen - eller som han är mera känd som , Nicolaus Steno, som levde mellan 1638 och 1686, han är numera helgon efter att han konverterade till katolicismen år 1667 , och hans dag firas faktiskt idag då detta skrives, den 25 november. Niels Steensen var en vetenskapens mångsysslare och han formulerade den enkla sanningen: att nya skikt alltid läggs på de äldre och att de yngsta skikten ligger överst. Det gäller både avlagringar i naturen och det som människan åstadkommer.

Under adertonhundratalet kartlade forskarna de olika geologiska avlagringarna och vad för slags lämningar efter forntida växter och djur som kunde hittas i dom. De placerades i tidsåldrar, krittiden är en av dem, som delades upp i underavdelningar, tillexempel undre eller Tidig, mittersta eller Mellan och översta eller Sen, och underavdelningarna kunde yttrligare delas upp, så därför säjer forskarna än idag att den australiensiska svanödlan levde under sen - eller övre - mellankrittid.

Arkeologerna i Mellanöstern fann ganska snart att människorna när de byggde städer, skapade skikt och avlagringar på samma sätt: när hus av soltorkade tegel blir för skrangliga att bo i skuffade man heltenkelt ner väggarna, jämnade ut det hela - det var för jobbigt att börja transportera bort rasmassorna - och så byggde man nytt ovanpå.

Här i norden byggde man i trä med vidjor och torv och stock, det blir inga avlagringar, för gammal stock kan så lätt förvandlas till brännved när den inte duger till något annat. Men det var en dansk till, Jens Jakob Asmussen Worsaae (utt.Worsåå!) som levde mellan 1821 och 1885 som från mitten av 1800-talet propagerade för att ordna i spåren av mänsklig verksamhet före historien genom att titta på de material som användes för vapen och redskap - det är Worsaae världen har att tacka för indelningen i stenålder, bronsålder och järnålder. Svensken Oskar Montelius fortsatte med analys av föremålens typer, hur de utvecklas och förändras med tiden.

. Arkeologerna lägger särskilt märke till vilka slags lerkärl som gjordes, användes och gick sönder under olika tider av förhistorien. Trasiga krukor finns nästan överallt där människor har bott, alltsedan konsten att göra krukor uppfanns under yngre stenålder.

I Mellanöstern fanns föralldel skriven text från bronsåldern, och fynd av lertavlor och inskriptioner på byggnader berättar ibland vilken härskare som efterträddes av vem, som lät bygga vad, men det där med "när" framgår inte så klart.

Det fanns internationell handel med tillexempel spannmål och olivolja, det fraktades i krukor, som gick sönder långt från krukmakarverkstäderna och många keramik-typer är vitt spridda. Keramik-skärvorna, som de hittas, och hur keramik-typerna efterträder varann i stadsavlagringarna ger fina relativa dateringar, som kan sättas i system enligt Worsaaes indelning och Montelius typologi - så vi har tillexempel sen mellanbronsålder.

Den relativa kronologin är besvärlig såtillvida att man måste känna till de uppställda perioderna. Men kan man dem, så hör man genast i vilket sammanhang saker och ting ska placeras:

Svanödlan simmade i grundhav över Australien under sen mellankrittid, då vet alla genast att den måste vara många miljoner år äldre än nordamerikanska dinosaurier i Övre krita.

Samtidigt med Nya riket i Egypten och med hettiterväldet i Mindre Asien och Minos-kungarna på Kreta, så fanns det en härskare i norra Syrien, som var betydelsefull nog att få en rik grav. Och det vet forskarna alldeles oberoende av vilka årtal som kan - eller ofta nog inte kan - bestämmas.


Skicka kommentarer till juhaniwestman@gmail.com
Tillbaka till första evolution-sidan.
Tillbaka till paradsidan.