skalor.html

Skalor.
Om modeller av vår omvärld och hur lätt eller svårt det kan vara att åskådliggöra verkligheten.


© J.Westman 1999, 2005, 2012

Kartor är vi ju alla bekanta med - kartor är ju så att säja miniatyrmodeller av vår omgivning som ska göra det möjligt för oss att orientera oss i den det vill säja få en uppfattning av var vi står - vår plats - så att vi ska veta varthän vi ska bege oss. Både rent konkret men även bildlikt talat. Detsamma gäller bilden av Universum omkring oss - den behöver vi nu inte så ofta men det kan vara bra att ha nånsorts uppfattning i alla fall.

Men det är nu inte så alldeles lätt att göra överskådliga kartor av vår rymdomgivning. Sålänge vi håller oss till Jorden och Månen går det bra. Om tusen kilometer i verkligheten är en millimeter på pappret så blir Jordens diameter tolv millimeter, månens diameter drygt 3 millimeter och medelavståndet mellan dem 38 centimeter.

Men sen blir det svårare. I vår skala är ju en miljon kilometer en meter - och för att få med avståndet till Solen på vår teckning ska pappret vara 150 meter långt. Vi kan ju försöka förminska Jorden och Månen till prickar och månavståndet till knappa fyra centimeter - men får ändå avståndet till Solen till 15 meter och hela solsystemets diameter - i verkligheten 4 till 5 miljarder kilometer - det blir nånting på femhundra till sexhundra meter.
   Så när vi avbildar solsystemet i sådana dimensioner som ryms på ett skrivbord, så kan vi å ena sidan jämföra planeternas storlekar med varann, och vi kan å andra sidan jämföra de olika avstånden till planeterna, men vi kan inte rita upp storlekar och avstånd i samma skala på ett och samma papper.

Det blir ännu svårare när vi ska ha stjärnorna med också. Närmaste stjärnor utanför solsystemet ligger på drygt 4 till drygt 5 ljusårs avstånd - ljusåret är ju den sträcka som ljuset färdas på ett år och avståndet till närmaste stjärnsystem - alfa Centauri på södra stjärnhimlen blir drygt 270 000 gånger avståndet från jorden till solen. I vår skala mer än 4 000 kilometer borta. I Vintergatan ser stjärnorna ut att ligga tätt, tätt, men i själva verket är det nästan lika glest mellan dem som i våra knutar - flera ljusår mellan varje stjärna. Vintergatan innehåller ett par hundra miljarder stjärnor plus en hel det gas och stoft- sånt stoff som stjärnor göras av - för det uppstår nya hela tiden.

Enklast gör vi en Vintergatsmodell så att vi struntar i de enskilda stjärnorna och avbildar bara systemet - en rund, mycket platt sak, drygt 1 000 ljusår tjockt och 100 000ljusår i diameter - med en lite tjockare utbuktning i mitten. Om vi som skala tar 100 000 ljusår lika med en decimeter, så får vi Vintergatan som ett lite konstigt format wienerbröd kanske.
Här kan vi göra oss en ganska bra bild av vårt grannskap bland galaxerna, att ha i vardagsrummet. I vår wienerbrödsskala är en miljon ljusår en meter. Okej - inom ett par decimeter från Vintergatan finns två mindre bildningar på några centimeter - det är de två Magellanska Molnen som är satelliter till Vintergatan. På mindre än 3 meters avstånd har vi ett wienerbröd - eller kanske en riktig örfil - som är omkring dubbelt större än Vintergatan - det är Andromedagalaxen. Så strör vi ut ett tiotal mindre bakverks-galaxer till i vardagsrummet, och där har vi vårt lokala grannskap. Det är utanför det som Universums utvidgning blir märkbart.

Utanför vårt vardagsrum - på granngården, har vi de närmaste stora galaxhoparna - rena bagarbodarna med hundratals wienerbröd och pösmunkar och andra himmelska bakverk.
På sextitalet uptäcktes ekot från den stora smällen som mycket kall radiostrålning - och om nu astronomerna har något hum om världsalltet så kommer de radiovågorna från ungefär 15 miljarder år tillbaka eller från 15 miljarder ljusårs avstånd - i vår wienerbröds-skala blir det 15 tusen meter eller 15 kilometer. När vi tar ner Universum till wienerbröds-Vintergatsskalan så blir det inte så omöjligt att föreställa sig det.

I tabellform ser det hela ut så här:

Skalor

Solsystemet, stjärnevärlden, galaxernas värld och kosmos.
SKALOR 04-jan-03    
       
1JORDEN-MÅNEN      
1: 1 000 000 000 1,00E+09 Ett till en miljard
  1 mm= 1 000 km
10 000 km = 1 cm
12 750 km=jorddia 1,275 cm
3 476 km=Måndia 0,3476 cm
385 000 km=Månavst 38,5 cm
1 600 000 km=Soldiameter 160 cm
1,50E+08 km=1AU 150 m
7,50E+08 km=5 AU 750 m, Jupiters solavstånd
4,50E+09 km=30 AU 4,5 km, Neptunus avstånd
7,50E+09 km=50 AU 7,5 km Kuiper-bältesobjekten, ytterkant
9,4605E+12 km=1 ljusår 9460,5 km
4,06802E+13 km=4,3 ljusår 40 680 km, avstånd till Alfa Centauri
       
2 SOLSYSTEMET      
1: 1E+13 1,00E+13 Ett till tiotusen miljarder
  10 000 x föregående skala  
  1 mm= 10 milj km
12 750 km = 1,275E-05 mm
1600000 km=Soldiameter 0,0016 mm
1,50E+08 km=1AU 1,5 cm, Jordens avstånd fr solen
7,50E+08 km=5 AU 7,5 cm, Jupiters ban-avstånd
4,50E+09 km=30 AU 45 cm, Neptunus banavstånd
7,50E+09 km=50 AU 75 cm, Kuiper-bältsobjekten
9,4605E+12 km=1 ljusår 95 m
4,3 ljusår= 0,407 km, Alfa Centauri
1 500 ljusår= 142 km, Orions bälte
30 000 ljusår= 2 838 km, Kapteyns Vintergatssystem, 10 kpc dia, 2 kpc tjockt
25 000 ljusår= 2 365 km, Vintergatans centrum
100 000 ljusår= 9 461 km, Vintergatans diameter
       
3 STJÄRNERYMDEN      
1: 1E+19 1,00E+19 ett till tio miljarder miljarder
  1,00E+06 x föregående skala  
  1 millimeter = ett ljusår  
9,4605E+12 km=1 ljusår 0,0946 cm
4,3 ljusår= 4,07 millimeter till Alfa Centauri
1 500 ljusår= 1,42 m, Orions bälte
16 000 ljusår= 15 m, avst till klotformig stjärnhop
130 ljusår= 0,12 m, klotformig stjärnhops diameter
25 000 ljusår= 23,7 m, avst till Vintergatans centrum
100 000 ljusår= 94,6 m, Vintergatans diameter
2 250 000 ljusår= 2128,6 m, avst till Andromedagalaxen (M 31)
       
4 VINTERGATORNAS RYMD      
1: 1E+22 1,00E+22 ett till tusen miljarder miljarder
  1000 x föregående skala  
9,4605E+12 km=1 ljusår = 0,000095 cm
0,00095 mm = 0,946 mikrometer = ett ljusår
  1 millimeter=tusen ljusår  
25000 ljusår= 2,4 cm, till Vintergatans centrum
16000 ljusår= 1,5 cm, till klotfomig stjärnhop
130 ljusår= 0,12 mm, dia på klotfomrig stjärnhop
100 000 ljusår= 9,5 cm, Vintergatans diameter
160 000 ljusår= 15,1 cm, Magellanska Molnen
2 250 000 ljusår= 2,1 m, Andromeda-galaxen
48900000 ljusår= 46,3 m, Virgo-hopen, 2500 stora och små galaxer
293400000 ljusår= 278 m, Coma-hopen, 1000 stora galaxer
19680000 ly dia = 19 m diameter
15000000000 ljusår= 14,2 km. Synliga Universums gräns
       
5 KOSMOS      
1: 1E+25 1,00E+25 ett till en miljon miljarder miljarder
  1 000 x föregående skala  
9,4605E+12 km=1 ljusår 9,46E-08 cm
  0,001 mikrometer = ett ljusår  
  1 mm= 1 miljon ljusår  
100000 ljusår= 0,1 mm, Vintergatans diameter
160 000 ljusår= 0,15 mm, Magellanska Molnen
2 250 000 ljusår= 2,1 mm, Andromeda-galaxen, syns med blotta ögat
48 900 000 ljusår= 4,6 cm, Virgo-hopen, 2 500 stora och små galaxer
293 400 000 ljusår= 28 cm, Coma-hopen, 1000 stora galaxer
19 680 000 ly dia = 2 cm diameter
15 000 000 000 ljusår= 14,2 m, Observerbara Universums gräns
       


Last Updated on 7 apr 2012
By Juhani Westman

Skicka kommentarer till juhaniwestman@gmail.com
Tillbaka till första astro-sidan.
Tillbaka till paradsidan.